Patiëntenfolder

MCUG-mictie-cysto-urethrogram bij kinderen

Informatie over het mictie-cysto-urethrogram (M.C.U.G.) bij kinderen met verdenking afwijkingen een de urinewegen na een urineweginfectie. Uw kind heeft op de echo afwijkingen aan nieren, blaas of urineleiders die verder onderzocht moeten worden. Of uw kind heeft een urineweginfectie gehad en is gedurende een aantal dagen met antibiotica behandeld.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Urineweginfecties bij jonge kinderen moeten altijd goed onderzocht en behandeld worden. Daarom wordt uw kind behandeld met antibiotica en heeft er een echografisch onderzoek van de urinewegen plaatsgevonden. De soort antibiotica is afhankelijk van de bacterie die de urineweginfectie of nierbekken ontsteking heeft veroorzaakt. Na ontslag is het van belang door te gaan met de antibiotica tot de ontsteking weg is. Omdat de oorzaak nog niet helemaal bekend is, wordt nog een ander onderzoek afgesproken, het mictie-cysto-urethrogram (MCUG). Dit onderzoek kan pas worden verricht als de ontsteking genezen is.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Bij een mictiecystogram wordt een slangetje (katheter) ingebracht in de blaas, op de polikliniek kindergeneeskunde door een verpleegkundige of arts. Om de pijn te verminderen wordt een gelei op de katheter aangebracht die pijnverdovend is. 

Op de afdeling radiologie wordt vervolgens de contrastvloeistof ingespoten via de katheter en hierna door middel van röntgenstraling op de foto of film zichtbaar gemaakt. Er wordt gekeken of er urine (met de contrastvloeistof) terug stroomt van de blaas naar de nieren (dit wordt een reflux genoemd). Dit zou namelijk een oorzaak kunnen zijn van de urineweginfectie. In sommige gevallen is het van belang te weten of er een vernauwing bestaat in de plasbuis. Dit zijn urethrakleppen en komen alleen bij jongens voor. Dit onderzoek brengt daar ook duidelijkheid in. 

Als het onderzoek afgerond is, wordt de katheter verwijderd op de afdeling radiologie.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Omdat er een katheter is ingebracht tijdens het onderzoek is er geringe kans op urineweginfectie, en is het belangrijk dat uw kind op de dag van het onderzoek en de dag daarna antibiotica krijgt. U geeft 2 tot 3 keer (afhankelijk van de soort antibiotica) per dag de dosering antibiotica, die de arts heeft voorgeschreven.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Ongeveer 1 week na het onderzoek krijgt u de uitslag van het mictie-cysto-urethrogram.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

  • Urineweginfectie 
  • Beschadiging plasbuis of blaas door katheter. 
  • Allergische reactie op contrastmiddel 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij rode urine contact opnemen met de poli Kindergeneeskude, tel 071-5262811. 

Buiten kantoortijden vragen naar dienstdoende arts-assistent Kindergeneeskunde via het algemene LUMC nummer.