Polikliniek

Revalidatie

Uw leven kan veranderen door een ziekte of ongeval. Dan kunt u moeite krijgen met dagelijkse activiteiten zoals lopen, werken, sporten of uzelf verzorgen. De polikliniek Revalidatie helpt u met advies, behandeling en hulpmiddelen om weer goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Arts controleert brace patiënt.
Afspraak maken

Uw huisarts en specialist kunnen u verwijzen naar onze polikliniek. U kunt uw verwijzing per post verzenden naar onze polikliniek. De verwijsbrief wordt door de revalidatieartsen bekeken en wij zorgen ervoor dat u in het juiste spreekuur wordt opgeroepen. Kinderen worden gezien door de kinderrevalidatiearts.

Als er een afspraak is gemaakt, ontvangt u een e-mail en/of krijgt u een afspraakbrief thuisgestuurd. U kunt uw afspraak terugvinden in patiëntportaal mijnLUMC. U leest daar wanneer en waar u wordt verwacht. Bel ons even wanneer de afspraak u niet schikt.

Voorbereiden op uw bezoek

Soms kunt u door een ziekte of ernstig ongeval niet alles meer wat u voorheen kon. Dagelijkse dingen als lopen, werken of sporten worden opeens moeilijk. Uw huisarts kan u dan doorverwijzen naar een dokter van onze polikliniek Revalidatie. De revalidatiearts kijkt samen met u wat het probleem is. Daarna maakt hij met u een plan.

Voorbeelden van behandelplannen zijn:

  • een opname voor revalidatie in een revalidatiecentrum
  • een verwijzing voor poliklinische revalidatie in een voor u geschikt revalidatiecentrum
  • een verwijzing naar een therapeut bij u in de buurt
  • een verwijzing voor revalidatiezorg in een verpleeghuis
  • het aanmeten of verbeteren van orthopedische schoenen
  • het beschikbaar stellen van orthesemateriaal