Polikliniek

Ouderengeneeskunde

U komt in de meeste gevallen op de polikliniek Ouderengeneeskunde terecht vanuit een ander specialisme binnen het LUMC. Het kan ook zijn dat de huisarts u verwezen heeft. Of u komt voor een tweede mening (second opinion). Het kan bijvoorbeeld gaan om een lichamelijke aandoening, geheugenklachten of functionele achteruitgang (moeite met dagelijkse bezigheden). Ook voor een combinatie van deze problemen kunt u bij ons terecht.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Bel 112 bij acute, levensbedreigende aandoeningen.

Op de polikliniek Ouderengeneeskunde zien we ook veel patiënten voor een pre-operatieve beoordeling. In zo’n gesprek geven wij adviezen om een ziekenhuisopname of ingrijpende behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Naast de medische zorg kunt u als oudere patiënt aanvullende zorg en begeleiding nodig hebben. Voor specifieke problemen zijn er daarom gespecialiseerde zorgpaden beschikbaar. Een zorgpad bestaat uit meerdere onderzoeken om een verantwoorde diagnose en een passend behandelplan op te stellen. Vaak vinden deze onderzoeken op dezelfde dag plaats. Vanwege uw toegenomen kwetsbaarheid als oudere wegen we samen de voor- en nadelen van zware ingrepen of behandelingen af. U kunt hierbij denken aan operaties, chemotherapie of nierdialyse. Daarbij bespreken we uw doelen en verwachtingen uitgebreid.

Op de polikliniek Ouderengeneeskunde zien we ook veel patiënten voor een pre-operatieve beoordeling. In zo’n gesprek geven wij adviezen om een ziekenhuisopname of ingrijpende behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Naast de medische zorg kunt u als oudere patiënt aanvullende zorg en begeleiding nodig hebben. Voor specifieke problemen zijn er daarom gespecialiseerde zorgpaden beschikbaar. Een zorgpad bestaat uit meerdere onderzoeken om een verantwoorde diagnose en een passend behandelplan op te stellen. Vaak vinden deze onderzoeken op dezelfde dag plaats. Vanwege uw toegenomen kwetsbaarheid als oudere wegen we samen de voor- en nadelen van zware ingrepen of behandelingen af. U kunt hierbij denken aan operaties, chemotherapie of nierdialyse. Daarbij bespreken we uw doelen en verwachtingen uitgebreid.

De afdeling Ouderengeneeskunde heeft samen met andere specialismes de volgende zorgpaden opgezet:

 • Zorgpad ouderennefrologie: zorg omtrent de nieren;
 • Zorgpad ouderenoncologie: zorg bij kanker;
 • Zorgpad neuropsychiatrie: gericht op geheugen;
 • Zorgpad ouderencardiologie: hart- en vaatziekten (dit zorgpad is momenteel in opstartfase).

Belangrijke informatie

 • Indien u klachten heeft die gerelateerd zijn aan de aandoening waarvoor u wordt geanalyseerd of onder behandeling bent kunt u contact opnemen met de polikliniek.
 • Voor vragen waar dezelfde dag iets mee moet belt u met de spoedlijn van de polikliniek Ouderengeneeskunde.
 • Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts zal uw vraag dan beantwoorden op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.

Afspraak maken

Bel voor het maken of verzetten van een afspraak tussen 9.00 – 12.00 uur met de polikliniek Ouderengeneeskunde via: 071-526 1850 of neem contact op via ouderengeneeskundepoli@lumc.nl

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal mijnLUMC.


Let op: Komt u voor het eerst bij ons op de polikliniek? Dan heeft u hiervoor een verwijsbrief nodig.

Voorbereiden op uw bezoek

Screening

Wij screenen u op de polikliniek op kwetsbaarheden op het gebied van de ouderengeneeskunde. Het gaat hierbij om uw lichamelijke aandoeningen, maar ook om het functioneren, het geheugen en de stemming. In de meeste gevallen wordt u eerst door een verpleegkundig specialist gezien. Hij of zij bespreekt met u hoe het gaat en neemt een vragenlijst af om de kwetsbaarheden verder te onderzoeken. Ook doen wij standaard onderzoek naar het geheugen door middel van een paar korte testen.

Screening

Wij screenen u op de polikliniek op kwetsbaarheden op het gebied van de ouderengeneeskunde. Het gaat hierbij om uw lichamelijke aandoeningen, maar ook om het functioneren, het geheugen en de stemming. In de meeste gevallen wordt u eerst door een verpleegkundig specialist gezien. Hij of zij bespreekt met u hoe het gaat en neemt een vragenlijst af om de kwetsbaarheden verder te onderzoeken. Ook doen wij standaard onderzoek naar het geheugen door middel van een paar korte testen.

Gesprek met internist

Direct daarna wordt u gezien door een internist-ouderengeneeskunde die verder op uw klachten ingaat en bespreekt wat de adviezen zijn. Ook vertelt hij of zij wat er nog aan diagnostiek nodig is. Deze activiteiten duren bij elkaar 2 uur. Vaak moet u direct na deze afspraak nog bloed af laten nemen voor verder onderzoek.

Indien u verwezen bent voor een beoordeling

Bent u verwezen voor een beoordeling voordat u aan een ingreep of behandeling begint? Dan kan het zijn dat u alleen door de verpleegkundig specialist wordt gezien. Dan duurt de afspraak in totaal 1 uur.

Voorafgaand aan uw bezoek

 • U kunt zich op het bezoek aan onze polikliniek voorbereiden door vooraf uw klachten en vragen op te schrijven. U vindt daarvoor goede tips op de webpagina van Drie Goede Vragen. Klik hier voor de website van Drie Goede Vragen.
 • Voor sommige spreekuren krijgt u van tevoren een vragenlijst. Neemt u deze ingevuld mee naar uw afspraak.
 • Neem ook altijd uw legitimatiebewijs en een actueel medicatieoverzicht mee. Een actueel medicatieoverzicht kunt u krijgen bij uw apotheek.
 • Het is fijn als u een partner, kind of mantelzorger mee kunt nemen naar het spreekuur. Vooral als u komt om het geheugen in kaart te laten brengen.

Aanvullende informatie voor uw bezoek