Patiëntenfolder

Doorverwijzen Ouderengeneeskunde

Er zijn bij u twee vragenlijsten afgenomen en u wordt nu doorverwezen naar de Ouderengeneeskunde. Hoe zit dat? In deze folder krijgt u uitleg over de reden van doorverwijzing en de poli-afspraak die volgt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Ouderengeneeskunde, Interne geneeskunde.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Bij u is recent een ziekte gevonden waarvoor een behandeling gekozen moet worden. Op vragenlijsten afgenomen door uw eigen arts of verpleegkundige heeft u een score die erop wijst dat verder onderzoek op de polikliniek Ouderengeneeskunde zinvol is. Daarom heeft uw arts u doorverwezen. We proberen zo snel mogelijk een afspraak met u te maken, zodat de verdere behandeling geen vertraging oploopt.

Oudere patiënten zijn heel verschillend van elkaar, waardoor niet zomaar in te schatten is hoe iemands situatie is. We brengen uw gezondheid uitgebreid in kaart en spreken met u over uw voorkeuren en wensen. Zo proberen we samen met u te kiezen wat voor u de meest passende behandeling is. Het gaat hier om een gedeeld besluit met u, uw naasten en uw behandelend arts. Het is dan ook belangrijk dat u niet alleen naar de afspraak komt, maar samen met iemand die u goed kent en vertrouwt.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Ouderengeneeskunde

U krijgt een eenmalige afspraak op de polikliniek Ouderengeneeskunde van anderhalf uur. Die tijd hebben we nodig om een goed beeld van u te krijgen.  

We kijken onder andere naar hoe goed u voor uzelf kunt zorgen en hoe u activiteiten uit het dagelijks leven, zoals huishoudelijke taken, kunt uitvoeren. Ook kijken we naar uw thuissituatie en soms ook uitgebreider naar het geheugen. Zo beoordelen we of u de behandeling goed zult kunnen doorstaan of dat er risico’s bij komen kijken waardoor een andere behandeling of bijvoorbeeld extra zorg en ondersteuning nodig kunnen zijn. 

Gedeelde besluitvoering 

We gaan met u in gesprek over wat in uw leven belangrijk is en hoe u de toekomst ziet. Er wordt besproken wat de mogelijke behandelingen zijn, hoe u daarnaar kijkt en welke afwegingen hierin belangrijk zijn. 

En dan? 

Aan het eind van de anderhalf uur hebben wij een goed beeld van wie u bent, wat u wilt en hoe het met u gaat. Dit bespreken wij met u, maar ook met uw eigen arts zodat u samen de mogelijkheden voor behandeling kunt bepalen. Wij hopen hiermee uiteindelijk tot de behandeling te komen die het best bij u past. U komt dus slechts één keer op de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mochten er vragen zijn over de afspraak, dan kunt u contact opnemen met: 

Polikliniek Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde
Bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur.
Telefoonnummer 071-526 18 50.