Polikliniek

Nierziekten en Transplantatie

U kunt terecht op de polikliniek Nierziekten en Transplantatie van het LUMC voor:
- de analyse en behandeling van immuungemedieerde nierziektes, zoals SLE en vasculitis;
- niertransplantaties, pancreastransplantaties (alvleesklier) en eilandjestransplantaties;
- predialyse en dialysezorg.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Buiten de bovengenoemde kantooruren, in het geval van spoed: Bel naar het algemene telefoonnummer van het LUMC 071 526 91 11 en vraag naar de dienstdoende nefroloog; de internist gespecialiseerd in nierziekten.

Bel 112 bij acute, levensbedreigende aandoeningen.

Belangrijke informatie

  • Indien u klachten heeft die gerelateerd zijn aan de aandoening waarvoor u wordt geanalyseerd of onder behandeling bent kunt u contact opnemen met de polikliniek.
  • Voor vragen waar dezelfde dag iets mee moet belt u met de spoedlijn van de polikliniek Nierziekten en Transplantatie.
  • Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts zal uw vraag dan beantwoorden op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.
  • Voor meer informatie over transplantatie ga naar het Transplantatie centrum.
Afspraak maken

Bel voor het maken of verzetten van een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur met de polikliniek Nierziekten via telefoonnummer 071 526 37 96 of neem contact op via polinierziekten@lumc.nl.

Komt u voor het eerst bij ons op de polikliniek? Dan heeft u hiervoor een verwijsbrief nodig.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal MijnLUMC.

Lees hier informatie over het Nierteam aan Huis.

Voorbereiden op uw bezoek

Op mijnLUMC staat bij uw afspraak hoe u zich kunt voorbereiden op uw eerste bezoek.

Voor sommige spreekuren krijgt u van tevoren een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.
Voorafgaand aan het eerste consult doen wij eventueel een bloedonderzoek of urine-onderzoek en/of beeldvorming van de nieren.

U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven.

Op mijnLUMC staat bij uw afspraak hoe u zich kunt voorbereiden op uw eerste bezoek.

Voor sommige spreekuren krijgt u van tevoren een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.
Voorafgaand aan het eerste consult doen wij eventueel een bloedonderzoek of urine-onderzoek en/of beeldvorming van de nieren.

U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven.

Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen naar onze polikliniek:
- uw afspraakbevestiging
- een geldig legitimatiebewijs
- uw burgerservicenummer
- uw pasje van de ziektenkostenverzekering
- een overzicht van de medicijnen die u gebruikt
- eerdere medische gegevens

Eerste bezoek

Een eerste bezoek duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. Tijdens het eerste consult onderzoeken wij u uitvoerig en beoordelen we of verder aanvullend onderzoek nodig is. We bespreken deze resultaten zorgvuldig met u. Als alle gegevens compleet zijn, bespreken we een voorstel voor een behandelplan met u. Als het nodig is, plannen we gelijk een vervolgafspraak in. Een vervolgafspraak kan telefonisch, via video of met een consult in het ziekenhuis plaatsvinden. Het kan zo zijn dat u ook gezien wordt door een co-assistent (arts in opleiding) en/of behandeld wordt door een arts in opleiding tot specialist. Dit gebeurt altijd onder supervisie van een nefroloog.

Aanvullende informatie voor uw bezoek