Polikliniek

Longziekten

Als u een afspraak heeft op de polikliniek Longziekten, dan komt u voor een aandoening aan de luchtwegen en de longen. Wij zijn vooral gericht op de behandeling van longkanker. Maar ook kunt u als patiënt bij ons terecht voor interstitiële longziekten.
Contact en locatie

Locatie

Arts bekijkt resultaten.

Het 'interstitium' is de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Interstitiële longziekten is dan ook een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende longaandoeningen. Ook als u ernstig longemfyseem (een chronische ziekte, waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan) heeft, kunt u door ons behandeld worden.

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken met de polikliniek Longziekten van het LUMC. Dat kan op verschillende manieren:

Uw huisarts verwijst u door via Zorgdomein, de secretaresse van de polikliniek maakt een afspraak en u krijgt hier bericht van.

Als de afspraak u niet uitkomt neemt u dan contact op met de polikliniek via e-mail of telefoon. De contactgegevens staan in uw afspraakbrief.

U meldt zich aan bij de zuilen in de centrale hal via uw legitimatiebewijs. Hier ontvangt u een dagticket en met dit ticket kunt u zich aan het begin van de polikliniek Longziekten aanmelden.

Voorbereiden op uw bezoek

Zodra u zich heeft aangemeld bij de zuil aan het begin van onze polikliniek mag u plaatsnemen in de wachtruimte. De longfunctieanalist of arts roept u op via het aanmeldsysteem en uw nummer welke op uw dagticket staat zal verschijnen op de schermen in de wachtruimte. Na het consult bij de arts stuurt de arts orders door naar de polikliniek secretaresse voor uw vervolgafspraken. Zij plannen uw afspraken in en sturen dit naar uw huisadres, u hoeft hiervoor niet te wachten. Mocht de arts een onderzoek op dezelfde dag willen zal hij u naar de balie toesturen. Het kan zijn dat u even zou moeten wachten wanneer de secretaresse bezig is maar zij komen zo snel mogelijk bij u. 

Aanvullende informatie voor uw bezoek