Verpleegafdeling

Acute Opname

U wordt op de Acute Opname Afdeling opgenomen als u met spoed zorg nodig heeft. Onze artsen en verpleegkundigen onderzoeken en verzorgen u hier direct. U kunt hier 24 uur per dag worden opgenomen vanuit de Spoedeisende Hulp, een ander ziekenhuis, de polikliniek of direct vanuit huis.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Als u meer wilt weten over uw naaste die is opgenomen en over zijn/haar behandeling, is het raadzaam na 11.30 uur te bellen. 

Voor de opname

Contactpersonen doorgeven

Bij uw opname vragen wij u om een contactpersoon. Deze contactpersoon moet bereikbaar zijn tijdens uw opnameperiode. Informatie over uw opname en situatie geven wij alleen aan uw contactpersoon.

Neem ook contactgegevens mee van uw:

 • huidige huisarts
 • apotheek
 • eventuele thuiszorgorganisatie.

Medicatie

Neem een actueel medicatieoverzicht én de medicatie zelf mee. Tijdens uw opname krijgt u de medicatie van het LUMC, maar het kan gebeuren dat we de medicatie moeten bestellen. U kunt dan tijdelijk uw eigen medicatie gebruiken.

Contactpersonen doorgeven

Bij uw opname vragen wij u om een contactpersoon. Deze contactpersoon moet bereikbaar zijn tijdens uw opnameperiode. Informatie over uw opname en situatie geven wij alleen aan uw contactpersoon.

Neem ook contactgegevens mee van uw:

 • huidige huisarts
 • apotheek
 • eventuele thuiszorgorganisatie.

Medicatie

Neem een actueel medicatieoverzicht én de medicatie zelf mee. Tijdens uw opname krijgt u de medicatie van het LUMC, maar het kan gebeuren dat we de medicatie moeten bestellen. U kunt dan tijdelijk uw eigen medicatie gebruiken.

 • Gebruikt u antistolling? Neem dan uw sintromkaart mee.
 • Spuit u insuline? Neem dan uw insulinepennen mee.

Let op: gebruik tijdens uw de ziekenhuisopname nooit medicijnen zonder overleg met uw medisch specialist/verpleegkundige

Tijdens de opname

Goede hygiëne

Hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis om infecties te voorkomen. Wij vragen u dan ook hierop te letten en bijvoorbeeld steeds uw handen goed te wassen.

In isolatie

Soms moeten we u in isolatie verplegen. Dat betekent dat u op een aparte kamer ligt. Het kan zijn dat u uw kamer niet mag verlaten. U gaat in isolatie als:

 • we u vanwege uw gezondheid moeten beschermen tegen infectieziekten;
 • we u moeten beschermen tegen resistente bacteriën of andere ziektekiemen. Resistente bacteriën zijn bacteriën die niet reageren op antibiotica;
 • u zelf besmettelijk bent.

Goede hygiëne

Hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis om infecties te voorkomen. Wij vragen u dan ook hierop te letten en bijvoorbeeld steeds uw handen goed te wassen.

In isolatie

Soms moeten we u in isolatie verplegen. Dat betekent dat u op een aparte kamer ligt. Het kan zijn dat u uw kamer niet mag verlaten. U gaat in isolatie als:

 • we u vanwege uw gezondheid moeten beschermen tegen infectieziekten;
 • we u moeten beschermen tegen resistente bacteriën of andere ziektekiemen. Resistente bacteriën zijn bacteriën die niet reageren op antibiotica;
 • u zelf besmettelijk bent.

Tijdens uw opname legt de verpleegkundige u alles uit over de isolatie. De isolatie herkent u aan een isolatiekaart bij de ingang van de kamer. Let op: Bent u in isolatie en krijgt u bezoek? Dan moet het bezoek zich eerst aanmelden bij de verpleegkundige voordat zij uw kamer binnen mogen.

Zorgpersoneel

Naast uw arts ziet u tijdens uw opname verschillende LUMC-medewerkers. Zoals een zaalarts, artsen-in-opleiding en verpleegkundigen (in opleiding). Ook kunt u tijdens uw opname verschillende andere zorgmedewerkers en specialisten zien, als hier een reden voor is. Daarbij kunt u denken een:

 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Apotheker
 • Ergotherapeut
 • Geestelijke verzorger
 • Maatschappelijk werker
 • Transferverpleegkundige

Na de opname

U verblijft maximaal 48 uur op de afdeling. Uw diagnose wordt gesteld en er wordt gestart met een behandeling. Na de opname zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U mag naar huis (indien nodig met thuiszorg);
 • U wordt overgeplaatst naar een specialistische verpleegafdeling binnen het LUMC;
 • U wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zorginstelling.

Mag u de afdeling verlaten (ontslag)? Dan heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Wij raden u aan  hier een naaste bij uit te nodigen. Tijdens dit gesprek bespreekt de verpleegkundige met u de opname en relevante zaken voor en na uw ontslag van de afdeling.

Belangrijke informatie

Uw behandelwensen

Denk vooraf goed na over uw behandelwensen. Een behandelwens gaat over de volgende vragen: wilt u worden gereanimeerd, beademd of naar de intensive care als dat nodig is? Als u bij ons komt, stellen wij u deze vragen. Dat doen wij bij iedere patiënt. U kunt voor uw opname deze wensen met uw familie bespreken. Zo weten zij ook wat uw wensen zijn.

Deel uw ervaring
Wij horen graag hoe u het vond op onze afdeling. Zo kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. U kunt uw ervaring delen via een vragenlijst. U ontvangt hiervoor na uw ontslag een uitnodiging. Digitaal invullen kan ook. Ga dan naar www.lumc.nl/betermeter en kies de afdeling waar u bent geweest.

Bezoekers en naasten

Bezoektijden
De bezoektijden op onze afdeling zijn van 14.00 - 20.00 uur. 

Bezoekregels

 • Neem geen bloemen of planten mee. Bloemenwater en plantenaarde bevatten veel bacteriën. Om u te beschermen tegen infecties zijn bloemen en planten daarom niet toegestaan op uw kamer.
 • Patiënten, familie/naasten of begeleiders die langer dan 3 uur of meerdere keren per dag in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen korting krijgen op de parkeerkosten in onze parkeergarage. De medewerkers van het secretariaat van de afdeling kunnen u hierover meer vertellen.