Kindernefrologie

Een kinderarts met subspecialisatie Nefrologie houdt zich bezig met klachten en ziektes die hun oorsprong vinden in de nieren, blaas en urinewegen. Voorbeelden van zulke klachten zijn pijn bij het plassen, de plas niet kunnen ophouden, bloed bij het plassen, maar soms ook klachten van vocht vasthouden en hoge bloeddruk. Verder is de kindernefroloog ook betrokken bij de voorlichting van ouders, die zwanger zijn van een kind, dat op de structurele echo afwijkingen van de urinewegen, nieren of blaas blijkt te hebben.

OnderzoekOm er achter te komen wat er met uw kind aan de hand is, begint de kindernefroloog het bezoek met een vraaggesprek (anamnese) en wordt het lichaam onderzocht (lichamelijk onderzoek). Daarnaast wordt de lengte, het gewicht en de bloeddruk door de poli-assistent of de dokter bepaald. Vervolgens kan aanvullend onderzoek worden gedaan van bloed en urine. Er wordt afhankelijk van de klachten nog verder aanvullend onderzoek gedaan met een echo van de nieren en blaas, rontgenfoto's of nierscan naar de vorm van de nieren en blaas om te weten te komen hoe de plas wordt gevormd en uitgescheiden.

BehandelingTenslotte wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit het voorschrijven van speciale medicijnen, adviezen en soms een operatie door de kinderuroloog. Bij de behandeling hoort ook het vervolgen van het ziektebeloop en eventueel psychologische ondersteuning als er sprake is van een ernstige en / of chronische aandoening.