Wetenschapscommissie

PHEG Wetenschapscommissie
De Wetenschapscommissie van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) beoordeelt de onderzoeksprotocollen en amendementen, van zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek. Het betreft wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder verantwoording van onderzoekers van de afdeling PHEG (projectleider of grote rol in dataverzameling). Het advies is om ieder onderzoek dat leidt tot een publicatie in te dienen, dus ook onderzoek waar geen patiënten bij betrokken zijn. In onderstaande downloads vind je een beschrijving van onze procedure en formulieren.

Indienen bij PHEG Wetenschapscommissie
Voor een beoordeling stuurt de onderzoeker het ingevulde aanmeldformulier met alle relevante documenten naar  PHEG_Wetenschapscommissie@lumc.nl. De relevante documenten betreffen alle documenten, zoals deze ook aangeleverd moeten worden bij de  METC-Leiden Den Haag Delft. Zie hiervoor ook de LUMC-voorbeeld-documenten, te vinden op Albinusnet in Zenya.
Het secretariaat stuurt het protocol naar twee referenten, welke deze binnen 3 weken beoordelen a.d.h.v. een vaste checklist. Hierin geven ze ook een advies aan de Wetenschapscommissie (Positief, Positief met suggesties ter verbetering, Grote adviezen ter verbetering). De beoordeling en het advies wordt door de Wetenschapscommissie bekeken, en na eventuele aanvullingen doorgestuurd naar de aanvrager.  

Tip: voorafgaand aan indiening
Soms is het handiger een onderzoek of protocol eerst te bespreken met onze netwerkpartners of met het PHEG-onderzoekscentrum. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken over relevantie of over praktische zaken, zoals tips rondom werving.

Contact
Email:  PHEG_Wetenschapscommissie@lumc.nl
Dr. Matty Crone, secretaris
Dr. Margot W.M. de Waal, voorzitter
Sharmila Premchand, secretaresse

Downloads