Meetplan geriatrische revalidatie

Inleiding

Geriatrische revalidatie richt zich op het herstel van functioneren en de participatie van kwetsbare ouderen, na een acute functionele achteruitgang door verergering van een al bestaande aandoening of het ontstaan van een nieuwe aandoening. Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) heeft het initiatief genomen om een routekaart op te zetten, voor een basisset van generieke meetinstrumenten voor het meten en evalueren van patiëntuitkomsten voor het verbeteren van de geriatrische revalidatie.

Doelen

De doelen bij deze basisset zijn (1) het structureel en eenduidig gebruik van de meetinstrumenten voor het meten en evalueren van patiëntuitkomsten, (2) het spiegelen tussen verschillende geriatrische revalidatieafdelingen en (3) het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Methode

De ontwikkeling van de basisset is tot stand gekomen door, (1) literatuur onderzoek, (2) inventarisatie van al gebruikte meetinstrumenten en (3) groepsgesprekken met experts om te komen tot consensus. Hiernaast is de basisset gebouwd in een software-applicatie, waarmee de basisset gekoppeld wordt aan het elektronische patiëntendossier, hiermee is digitale invoer en inzage multidisciplinair mogelijk. Tot slot heeft er een implementatie pilot plaats gevonden, waarbij er naar de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk is gekeken.

Resultaten

Literatuur onderzoek liet geen voorbeelden zien van een valide basisset. De door het UNC-ZH gehanteerde procedure heeft geresulteerd in een set instrumenten met daarin een meting voor comorbiditeit de Functional Comorbidity Index (FCI), functie en participatie de Premorbide Barthel Index, Utrechtse Schaal voor Evaluatie Revalidatie (USER), Canadian Occupational Performance Meassure (COPM), Neuropsychiatrische index (NPI-Q), en kwaliteit van leven (EQ-5D-5L). De set wordt verder aangevuld met informatie uit het elektronische patiëntendossier: leeftijd, geslacht, leefomgeving, voedingstoestand, ziekenhuisopname, therapieintensiteit en de ICD-10 diagnosen. Hiermee bestrijkt de set alle domeinen van de International Classification of Functioning, Disability and Health. De pilot liet een positief beeld zien bij de professionals met betrekking tot het gebruik in de praktijk van de meetinstrumenten en bracht een aantal praktische zaken met betrekking tot de software-applicatie aan het licht.

Conclusie

De noodzaak voor kwaliteitsverbetering bij de geriatrische revalidatie is duidelijk. Omdat er nog beperkt bewijs is over de effectiviteit van de geriatrische revalidatie, wordt de noodzaak voor wetenschappelijk onderzoek en spiegelinformatie steeds groter. De constructieve stappen van implementatie van de basisset meetinstrumenten van het UNC-ZH, zijn hierin een eerste beweging. kwetsbare ouderen in de geriatrische revalidatie op deze wijze een goed onderbouwd revalidatieprogramma krijgen die hen helpt hun leven weer goed op te pakken na een acute functionele achteruitgang.

Onderzoekers

Prof. dr. W.P. Achterberg
A.J. Doornebosch. MSc
Dr. M.A.A. Caljouw
Dr. R. van Balen
Dr. M.W.M. de Waal

Contactpersoon

Arno J. Doornebosch (A.J.Doornebosch@lumc.nl )