Toetsplan Huisartsopleiding Leiden

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016 en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

Inleiding

De toetsing in de huisartsopleiding is bindend vastgelegd in het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding van het Landelijk Toetsplan.

Hieronder staat de lokale uitwerking voor de AIOS van de Huisartsopleiding Leiden. Deelname aan de in dit stuk beschreven toetsings- en beoordelingsmomenten is verplicht voor elke AIOS. De AIOS is zelf verantwoordelijk voor het toetsings- en beoordelingstraject, bijvoorbeeld het maken van afspraken en het inleveren van formulieren. Dit toetsreglement gaat in per 1 januari 2017.

Het proces van toetsen en beoordelen is zo helder mogelijk omschreven en het is van belang dat het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is de ‘opleiding op maat’ welke dient als startpunt van een leertraject dat het gehele beroepsleven omvat. De gekozen manier van toetsen en beoordelen is vooral een graadmeter, “hoe sta ik ervoor?” en een uitdaging, “hebben mijn inspanningen het gewenste resultaat?”.

De beoordeling van de AIOS wordt zoveel mogelijk gebaseerd op het feitelijk handelen van de AIOS in de praktijk. Door regelmatig gedurende de opleiding toetsen af te nemen en door het handelen van de AIOS niet door één, maar door verschillende personen te laten beoordelen, wordt het mogelijk de groei en ontwikkeling op een goede manier te volgen. De aandacht voor deze persoonlijke groei en de stimulerende werking die daar vanuit gaat, leidt tot een ander beoordelingsklimaat: van ‘painful to be assessed’ naar ‘proud to be assessed’. Regelmatige educatieve beoordelingen en feedback vormen de bouwstenen voor de overall beoordeling van de AIOS. Hierop wordt de (selectieve) beslissing van het hoofd van de huisartsopleiding gebaseerd of de AIOS de huisartsopleiding al dan niet kan voortzetten of afronden. Een beoordeling heeft een educatief of selectief karakter of beide. Educatieve en selectieve beoordelingen worden in dit Toetsplan niet als gescheiden, elkaar uitsluitende vormen van beoordeling beschouwd. Ze liggen in elkaars verlengde.