Missie en visie

De Huisartsopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum wil bijdragen aan toekomstbestendige en hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg in Nederland. Dat is onze missie.

Dat doen wij door aios op te leiden tot competente huisartsen die in staat zijn vorm en inhoud te geven aan huisartsgeneeskundige zorg, zichzelf te blijven ontwikkelen als ‘lerende’ beroepsbeoefenaren en proactief in te spelen op maatschappelijke uitdagingen.

Lees in onderstaande documenten meer over de missie en visie van de Huisartsopleiding van het LUMC.