Opleiding tot medisch specialist

De afdeling Medische Microbiologie verzorgt binnen het LUMC de opleiding tot medisch specialist in de Medische Microbiologie. Opleider is prof.dr. A.C.M. Kroes. Deze opleiding, die na het artsexamen kan worden gevolgd, leidt tot registratie als arts-microbioloog en duurt 5 jaar. De opleiding omvat alle onderdelen van het vakgebied, dus bacteriologie, virologie, parasitologie en mycologie, zowel op het niveau van de laboratoriumdiagnostiek als van de klinische problematiek van de infecties en hun behandeling. Ook aan andere aspecten van dit specialisme wordt aandacht geschonken, in het bijzonder ook aan ziekenhuishygiëne en openbare gezondheidszorg, tevens is er veel ruimte voor het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het herziene opleidingsplan (HOMM) omschrijft alle onderdelen en meer details over de opleiding arts-microbioloog zijn ook via de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) te verkrijgen. Belangstellende artsen kunnen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling voor informatie over de selectieprocedure en voor een kennismaking met de afdeling en het specialisme door middel van een meeloopdag.

Folder "De route naar arts-microbioloog" (NVMM)