Vaccinatie van nierpatiënten tegen COVID-19

Indien u goed geïnformeerd wilt zijn over de laatste stand van zaken t.a.v. het vaccin tegen het coronavirus, adviseren wij u om regelmatig de website van het RIVM te checken. Heeft u vragen over het vaccin voor uw persoonlijke situatie dan vragen wij u vriendelijk om deze vragen via een email-consult via het LUMC patiëntenportaal te stellen aan uw behandelaar. U kan ook een email versturen naar coronavaccinatie@lumc.nl. Houd uw vraag kort en geef duidelijk uw naam, geboortedatum, lumc -nummer en de naam van uw behandelend arts aan. Wij vragen u dringend om hiervoor NIET te bellen naar de polikliniek om de bereikbaarheid van onze polikliniek voor acute zorg te kunnen borgen.

Update 17-06-2021

Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. 

Via deze link naar de site van het RIVM kun je vragen en achtergronden lezen over vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis.

Update 30-04-2021

Van 24 maart tot en met 28 mei worden in het LUMC zogenoemde hoog-risico patiënten gevaccineerd tegen het coronavirus. 

Klik op deze link om meer informatie en veel gestelde vragen over deze vaccinaties te lezen.

Bent u dialyse of niertransplantatie patiënt en bent u gevaccineerd? Wilt u na de 2e vaccinatie weten of u afweerstoffen tegen COVID-19 heeft ontwikkeld?

Op dit moment weten we niet hoe goed het vaccin in mensen met een verminderde afweer (zoals transplantatiepatiënten) tot opbouw van afweerstoffen leidt.

Mogelijk heeft het vaccin in transplantatiepatiënten een minder groot effect dan in de algemene bevolking. Vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wordt hier onderzoek naar gedaan namens het RECOVAC consortium (dit is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen nierziekten van de UMC’s). RECOVAC werkt samen met patiëntenverenigingen. Er wordt onderzocht of het hebben van antistoffen genoeg beschermt in patiënten met een verminderde afweer. Wilt u weten of u antistoffen heeft opgebouwd, dan raden wij u van harte aan om deel te nemen aan het antistofonderzoek. U krijgt dan een vingerpriktest thuisgestuurd om uw antistoffen te meten. Deze kunt u per post opsturen en later kunt u uw uitslag inzien. Er zijn niet voor alle patiënten in Nederland testkits beschikbaar. Als u mee wilt doen moet u zich tijdig opgeven.

Voor meer informatie en om aan te melden verwijzen wij u naar www.recovac.nl

Vaccinatiebeleid nierpatiënten

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad heeft de overheid besloten om patiënten met nierfalen (dialyse of ernstige gestoorde nierfunctie) en getransplanteerde patiënten vervroegd te vaccineren. Het vaccin dat toegediend zal worden betreft het Moderna-vaccin.  De uitnodiging voor de vaccinatie en de toediening verloopt  via het ziekenhuis en niet via de huisarts. Vanuit het LUMC zullen vanaf vrijdag 19-03-2021 de eerste uitnodigingen verstuurd gaan worden.

Vaccinatie van patiënten die in LUMC dialyseren of hiervoor in voorbereiding zijn

Deze patiënten kunnen vanaf 19-03-2021 een oproep vanuit het LUMC verwachten. Dit gaat per e-mail. Houdt u daarom uw e-mail in de gaten. Patiënten die geen e-mailadres in het patiëntportaal hebben staan, kunnen wij geen uitnodiging per e-mail versturen: zij zullen per brief of telefonisch worden benaderd.

Vaccinatie van patiënten met een niertransplantatie

Het LUMC is een transplantatiecentrum dat niertransplantaties uitvoert in nauwe samenwerking met de volgende ziekenhuizen: HAGA, HMC, Groene Hart Ziekenhuis, Amphia, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis en het Alrijne ziekenhuis. Patiënten die met betrekking tot hun niertransplantatie ook gecontroleerd worden in één van bovengenoemde ziekenhuizen, zullen een oproep voor vaccinatie ontvangen vanuit dat ziekenhuis. Alle andere patiënten met een functionerend niertransplantaat zullen een uitnodiging ontvangen vanuit het LUMC.  

Vaccinatie van patiënten mer een (nier)pancreas- of eilandjestransplantatie

Deze patiënten zullen allemaal een oproep ontvangen vanuit het LUMC (tenzij de controles met betrekking tot de transplantatie volledig overgenomen zijn door een ander ziekenhuis).

Dubbele uitnodiging

De uitnodiging vanuit het LUMC voor vaccinatie kan kruisen met een uitnodiging van de huisarts, het RIVM of een ander ziekenhuis. Het advies is om de eerste uitnodiging te gebruiken, ongeacht voor welk vaccin deze is. Snelheid van vaccinatie is met de nu aanzwellende derde golf belangrijker dan het type vaccin dat gebruikt wordt.

Reeds gevaccineerd

Indien u reeds gevaccineerd bent, dan kunt u de uitnodiging vanuit het LUMC negeren.

Reeds corona gehad

In het geval dat u zelf positief getest bent/wordt, verzoeken wij u nadrukkelijk contact op te nemen met de polikliniek van het LUMC. Ook als u al corona (COVID-19) heeft gehad is het advies om u wel te laten vaccineren. Bij mensen met een verminderde afweer weten we niet of het lichaam na een infectie een goede en langdurige afweergeheugen opbouwt. De vaccinaties kunnen dit mogelijk versterken.

Wat te doen als u voor of na de vaccinatie positief getest wordt op COVID-19? 

In het geval dat u zelf positief getest bent/wordt, verzoeken wij u nadrukkelijk contact op te nemen met de polikliniek van het LUMC.

Zwangerschap

Het RIVM en Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie adviseren zwangeren die tot de risicogroep behoren, die we nu uitnodigen, wel te laten vaccineren.  

U verwacht een oproep, maar ontvangt die niet

Indien u een oproep verwacht, maar niet ontvangt, gaat u dan eerst na of u tot de doelgroep behoort die nu gevaccineerd wordt: patiënten met nierfalen (dialyse of ernstig gestoorde nierfunctie) en getransplanteerde patiënten.

Als u getransplanteerd bent en u wordt ook in een van de volgende ziekenhuizen gecontroleerd wordt (HAGA, HMC, Groene Hart Ziekenhuis, Amphia, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis en het Alrijne ziekenhuis), dan ontvangt u een uitnodiging vanuit het betreffende ziekenhuis. Wacht u dan nog even af: het kan zijn dat de uitnodiging vanuit het betreffende ziekenhuis later wordt verzonden (raadpleeg eventueel de website van het betreffende ziekenhuis).

Als u tot de doelgroep mbt versnelde vaccinatie in aanmerking komt en alleen in het LUMC gecontroleerd wordt, wordt u verzocht dit te bespreken middels een email-consult via het LUMC patiëntenportaal met uw behandelaar. U kunt ook een email versturen naar coronavaccinatie@lumc.nl. Houd uw vraag kort en geef duidelijk uw naam, geboortedatum, lumc -nummer en de naam van uw behandelend arts aan.

Nadere informatie

Wij vragen u om deze webpagina en de website van de NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) te raadplegen wanneer u vragen hebt over vaccinatie en niet de polikliniek te bellen, zodat we de lijnen open kunnen houden voor patiënten met spoedklachten.

Website RIVM en NVN