Predialyse spreekuur

U bent onder behandeling van een nefroloog. Dit is een internist die gespecialiseerd is in nierziekten. De predialysefase is de voorbereidende fase. In deze verwijst de nefroloog u door naar de nurse practitioner predialyse.

Spreekuur nurse practitioner predialyse

Deze periode kan veel vragen en onzekerheid met zich meebrengen. De nurse practitioner predialyse heeft in vergelijking tot de nefroloog meer tijd voor uitleg, voorlichting en begeleiding. Tijdens het spreekuur met de nurse practitioner kunnen onder andere de volgende aspecten aan bod komen.

In relatie tot de verminderde nierfunctie

 • Uitslagen onderzoek van bloed en urine.
 • Uitleg over beleidswijzigingen door de nefroloog
 • Het algemene welbevinden en gezondheidsklachten (bijvoorbeeld jeuk en vermoeidheid).
 • Gebruik van medicatie.
 • Dieet en leefwijze.
 • Psychosociale aspecten.

In relatie tot de voorbereidingsfase

 • Voorlichting nierfunctievervangende therapie en niertransplantatie.
 • Het maken van een behandelkeuze.
 • Hepatitis B vaccinatie.
 • Het kennismaken met diëtiste en maatschappelijk werker.
 • Coördinatie aanleggen vaattoegang.

De nefroloog en de nurse practitioner informeren elkaar voortdurend over de voortgang van uw behandeling. De nefroloog blijft de hoofdbehandelaar.