Praktische informatie voor patiënten

Om een afspraak te maken op onze polikliniek heeft u een verwijzing van uw behandelend arts of huisarts nodig. Alle verwijsbrieven worden door een internist-nefroloog beoordeeld om te kijken bij welke specialist u het beste een afspraak kunt krijgen.

Afspraakbrief
U krijgt een afspraakbrief thuisgestuurd. Daarin staat wanneer en waar u wordt verwacht. Bij een afspraak die binnen enkele dagen plaatsvindt, sturen wij geen brief, u wordt dan telefonisch in kennis gesteld. Ook werken wij met een SMS-service: een week voor de afspraak kunt u een afspraakherinnering krijgen. Als u zo’n herinnering wilt, geef dan bij uw inschrijving een 06-nummer op.

Afspraak verzetten of afzeggen
Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk. Neem contact op met de polikliniek, telefonisch of via het patiëntportaal. Het LUMC kan dan weer andere patiënten helpen. Zo gaat geen spreekuurtijd verloren.

Even wachten
Als u een afspraak hebt in het LUMC, kan het gebeuren dat u even moet wachten, bijvoorbeeld vanwege een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Geen afspraak
Komt u met een verwijzing naar het ziekenhuis maar hebt u geen afspraak, dan helpen wij u zodra er plaats is.

Uw eerste afspraak
Voorafgaand aan uw eerste bezoek wordt doorgaans uitgebreid bloed- en/of urine-onderzoek gedaan. Tijdens het eerste consult wordt u uitvoerig onderzocht en wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Second opinion
U kunt ook een second opinion aanvragen.