Studentenonderwijs

De afdeling Nierziekten levert een actieve bijdrage aan de onderwijstaken van het LUMC op het vakgebied van de longziekten en immunologie. Dit bestaat uit onderwijs binnen het curriculum geneeskunde en biomedische wetenschappen (organisatie van blokken en lijnonderwijs, diverse onderwijscommissies, en het aanbieden van stageplaatsen). Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor een wetenschappelijke stage binnen het onderzoek van de afdeling voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, biologie, bio-farmaceutische wetenschappen, en HBO-studenten.

Zie voor algemene informatie het stageloket en voor specifieke informatie over onderzoeksstages bij Nierziekten research.