Nierziekten

De afdeling Nierziekten van het LUMC onderzoekt en behandelt mensen met nierproblemen. Wij zijn gespecialiseerd in top-referente klinische zorg voor patiënten met een (complexe) nierziekten. Tevens is het LUMC een transplantatiecentrum waarbij er niertransplantatie, gecombineerde nier - pancreastransplantaties en eilandjes van Langerhans transplantaties door de afdeling Nierziekten worden verricht.

De afdeling Nierziekten verzorgt ook opleidingen voor artsen, verpleegkundigen en onderzoekers. Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van nierziekten en uitkomsten van niertransplantatie. Hierbij is speciale aandacht voor diabetes (suikerziekte), slecht functionerende bloedvaten en systemische auto-immuunziekten. Daarnaast wordt onderzocht hoe we afstoting bij orgaantransplantaties kunnen tegengaan.