Voorlichting

Ons aanbod

In onze regio is de voorlichting voor zwangeren goed op elkaar afgestemd. Dit is gedaan in samenwerking met verloskundigen praktijken, kraamcentra en Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Bij GeboorteHuis Leiden vinden we het belangrijk je goed en volledig te informeren.

Op dit deel van de website vind je:

Verder proberen we je alles altijd goed uit te leggen bij je bezoeken aan de polikliniek of aan de afdeling. Is iets onduidelijk? Wil je meer uitleg? Geeft het aan. Zo mogelijk proberen we direct, of als het niet anders kan bij een volgende afspraak, stil te staan bij je vragen.