Voorlichting

Ons aanbod

In onze regio is de voorlichting voor zwangeren goed op elkaar afgestemd. Dit is gedaan in samenwerking met verloskundigen praktijken, kraamcentra en Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Bij GeboorteHuis Leiden vinden we het belangrijk u goed en volledig te informeren.

Op dit deel van de website vindt u:

Verder proberen we u alles altijd goed uit te leggen bij uw bezoeken op de polikliniek of op de afdeling. Is iets onduidelijk? Wilt u meer uitleg? Geeft het aan. Zo mogelijk proberen we direct, of als het niet anders kan bij een volgende afspraak, stil te staan bij uw vragen.