Voorlichting

Corona en zwangerschap, veelgestelde vragen

Op deze pagina proberen we veelgestelde vragen te beantwoorden. We proberen deze pagina zo goed mogelijk up-to-date te houden en veranderende inzichten ook hier aan te passen.

Staat je vraag er niet bij? Stuur een mail naar verloskunde@lumc.nl. Bellen kan ook. Heb je vragen over je bezoek aan het LUMC?  Kijk dan op lumc.nl/corona.

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Polikliniekbezoek en Corona

Ik heb een afspraak op de polikliniek Verloskunde. Mag ik iemand meenemen?

Heb je een afspraak of echo op de polikliniek van GeboorteHuis Leiden? Kom alleen! We volgen hiermee het advies op van de verenigingen van gynaecologen en verloskundigen.
Voor sommige afspraken geldt dat je je partner mee mag nemen. Hierover wordt je geïnformeerd.

Ik heb een telefonische controle van mijn zwangerschap, hoe gaat dit in zijn werk?

De poliklinische controles die telefonisch kunnen doen we telefonisch. Dagelijks worden de dossiers van alle zwangeren die een poliklinische afspraak hebben door gynaecologen beoordeeld. Zij beoordelen of je afspraak telefonisch kan. Op de pagina https://www.lumc.nl/org/coronavirus/informatie-voor-patienten/ lees je waarom we dit op deze manier doen. 
Afspraak blijft dat je telefonsich contact met ons opneemt bij klachten. Heb je vragen over de telefonische afspraak? Stuur dan een mail naar verloskunde@lumc.nl.

Hoeveel personen mogen bij de bevalling zijn?

Bij de bevalling mag alleen je partner aanwezig zijn. Als je alleenstaand bent, mag je een vertrouwenspersoon meenemen. Dit betekent ook dat een doula niet aanwezig mag zijn bij de bevalling.
Als je zelf of je partner/vertrouwenspersoon klachten hebt/heeft die te maken kunnen hebben met het Corona-virus gelden andere regels. Dit wordt met jullie besproken.

Mogen mensen mij komen bezoeken als ik bevallen ben?

Alleen je partner mag je bezoeken. Als je zelf of je partner klachten hebt/heeft die te maken kunnen hebben met het Corona-virusgelden andere regels. Dit wordt met jullie besproken.
Ook in de kraamweek thuis mag er geen kraamvisite komen als de kraamverzorgende aanwezig is.

Mijn kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie, wie mogen daar op bezoek komen?

Alleen jullie als ouders van de opgenomen baby mogen op bezoek komen. Dit mag wel tegelijkertijd (jullie hoeven elkaar niet af te wisselen).
Als je zelf of je partner klachten hebt/heeft die te maken kunnen hebben met het Corona-virus gelden andere regels. Dit wordt met jullie besproken.

Ik ben als zwangere opgenomen en ga nog niet bevallen. Mag ik bezoek ontvangen?

Alleen je partner mag je bezoeken . Als je zelf of je partner klachten hebt/heeft die te maken kunnen hebben met het Corona-virus gelden andere regels. Dit wordt met jullie besproken. 

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op de website van het RIVM kun je  zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neem je telefonisch contact op met je huisarts. Mocht je overwegen je verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg telefonisch met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van het ongeboren kind. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om bij het geven van borstvoeding hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in je nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken. Dat kan gewoon via je eigen verloskundige.