Voorlichting

Corona en zwangerschap, veelgestelde vragen

Op deze pagina proberen we veelgestelde vragen te beantwoorden. We proberen deze pagina zo goed mogelijk up-to-date te houden en veranderende inzichten ook hier aan te passen.

Neem contact op bij klachten!

Neem contact op bij klachten!

Ook in deze Corona tijden vinden we het belangrijk dat zwangeren en kraamvrouwen ons bellen bij klachten. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kindsbewegingen, hoofdpijnklachten, misselijkheid of bloedverlies. De verloskundigen en ziekenhuizen zijn gewoon bereikbaar. We hebben voldoende capaciteit om goede én veilige zorg te leveren. Dus maak gebruik van onze zorg en stel je vragen niet uit.

Staat je vraag er niet bij? Stuur een mail naar verloskunde@lumc.nl. Bellen kan ook. Heb je vragen over je bezoek aan het LUMC? Kijk dan op lumc.nl/corona. 

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Polikliniekbezoek en Corona

Ik heb een afspraak op de polikliniek Verloskunde. Mag ik iemand meenemen?

Heb je een afspraak of echo op de polikliniek van GeboorteHuis Leiden? Je mag vanaf 8 mei je partner meenemen of 1 andere persoon. We volgen hiermee het advies op van de verenigingen van gynaecologen en verloskundigen. 

Als de wachtkamer te vol is, kan het zijn dat je partner elders moet wachten tot je binnen wordt geroepen voor de afspraak. 

Het is vanzelfsprekend dat jij en je partner beiden geen klachten hebben.

Ik heb een telefonische controle van mijn zwangerschap, hoe gaat dit in zijn werk?

De poliklinische controles die telefonisch kunnen doen we telefonisch. Dagelijks worden de dossiers van alle zwangeren die een poliklinische afspraak hebben door gynaecologen beoordeeld. Zij beoordelen of je afspraak telefonisch kan. Afspraak blijft dat je telefonsich contact met ons opneemt bij klachten. Heb je vragen over de telefonische afspraak? Stuur dan een mail naar verloskunde@lumc.nl.

Bezoekafspraken

GeboorteHuis

Bezoekafspraken voor zwangeren en kraamvrouwen

 • De eerste 36 uur tijdens je opname mag alleen je partner je bezoeken
 • Ben je na 36 nog opgenomen? Dan is één bezoeker welkom tussen 14.00 en 20.00 uur.
 • Bezoek ( zonder Corona-klachten) mag maximaal 1 uur bliijven. Je bezoek moet hiervoor een afspraak maken.
 • Eén kind mag mee met de partner, deze wordt dan gezien als de extra bezoeker.
Afspraken tijdens de bevalling
 • Bij de bevalling mag bij voorkeur alleen je partner aanwezig zijn.
 • Als je alleenstaand bent, mag je een vertrouwenspersoon meenemen.
 • In overleg met je zorgverlener is er ruimte voor een tweede persoon. Bespreek dit vóór je bevalling tijdens je afspraak. Dan noteren we dit in je dossier.

Als je zelf of je partner/vertrouwenspersoon klachten hebt/heeft die te maken hebben met het Corona-virus gelden andere regels. Dit wordt met jullie besproken.


Neonatologie/NICU

Bezoekafspraken op de afdeling Neonatologie

Ouders mogen 24 uur per dag op bezoek komen bij hun kind(eren) op de NICU.

Voor het overige bezoek gelden de volgende regels:

 • Overige bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 20.00 uur.     
 • Er mag één bezoeker per 24 uur komen.
 • Deze bezoeker mag maximaal 1 uur op de kamer blijven.
 • Een broertje of zusje valt onder de 1 bezoeker per dag, degene die broertje/zusje komt brengen wacht bij de lift en komt niet de afdeling op 
 • je bezoek moet hiervoor een afspraak maken

Als ouder(s) ben je verantwoordelijk om het bezoek te vragen of zij geen klachten hebben. 
Indien je verkouden bent, keelpijn hebt of je grieperig voelt vragen wij je om niet te komen.Na 24 uur klachtenvrij ben je weer welkom op de NICU.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op de website van het RIVM kun je  zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neem je telefonisch contact op met je huisarts. Mocht je overwegen je verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg telefonisch met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van het ongeboren kind. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om bij het geven van borstvoeding/kolven de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • handen wassen en wassen van de borsten/tepels met water en zeep voordat de baby wordt aangeraakt en aangelegd
 • vermijden dat tijdens het geven van borstvoeding de neus/mond wordt aangeraakt
 • bij respiratoire klachten (hoesten/niezen) of koorts besmetting voorkomen door de baby zoveel mogelijk te bedekken, de hierbij gebruikte doek/lakentje moet na de voeding in de was .

Geef je kunstvoeding of afgekolfde moedermelk? Dan is het misschien beter om een gezond persoon dit aan de baby te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken. Dat kan gewoon via je eigen verloskundige.