Voor verwijzers

Verwijsinformatie

Voor het verwijzen van een patiënt, niet spoed

  • Maandag tot en met vrijdag: 9.00-12.00 & 14.00-16.00 uur, 071-526 0900, Polikliniek Verloskunde
  • Voor het opvragen van uitslagen en informatie kunt u mailen: verloskunde@lumc.nl

Wilt u telefonisch overleggen met een gynaecoloog?

Belt u dan 071-5260900, toets 9.

Wilt u tijdens kantoortijden direct overleggen met een foetaal behandelaar?

Belt u dan 071-5298866.

Telefonische consulten: Soms is over 1 patient vaker overleg nodig, of is het de verwachting dat patienten bij ons onder zorg komen. Voor deze patienten willen wij de verslaglegging in het LUMC optimaliseren. Daarvoor maken we een LUMC dossier aan. Hierin wordt het telefonisch gegeven advies vastgelegd. Wij vragen hiervoor de verwijzer een mail te sturen naar de zorgverlenger van wie het adies ontvangen is. (zie opzet inhoud mail aan zorgverlener LUMC): In deze mail wordt de volgende informatie gegeven: