Voor verwijzers

Verwijsinformatie

Voor het verwijzen van een patiënt, niet spoed

  • Maandag tot en met vrijdag: 9.00-12.00 & 14.00-16.00 uur, 071-526 0900, Polikliniek Verloskunde
  • Voor het opvragen van uitslagen en informatie kunt u mailen: verloskunde@lumc.nl

Wilt u telefonisch overleggen met een gynaecoloog?

Belt u dan 071-5260900, toets 9.

Wilt u tijdens kantoortijden direct overleggen met een foetaal behandelaar?

Belt u dan 071-5298866.

Voor het optimaliseren van verslaglegging na telefonische consultatie bij patiënten die mogelijk behandeld gaan worden in het LUMC en/of waarbij derde lijns expertise langer dan het telefonisch consult te verwachten is, wordt voor  patiënte een LUMC-dossier aangemaakt. Hierin wordt het telefonisch gegeven advies vastgelegd.
Hiervoor vragen we u als verwijzer te mailen naar de zorgverlener van wie u het advies hebt ontvangen met in de mail (zie opzet inhoud mail aan zorgverlener LUMC):

-BSN-nummer, naam, geboortedatum, postcode en huisnummer van patiënte
-het ontvangen advies
-de toestemmingsverklaring ondertekend door patiente voor het vastleggen van gegevens in een LUMC dossier (zie toestemmingsverklaring vastleggen telefonisch advies in dossier LUMC )
-relevante aanvullende informatie vanuit uw dossier