Kwaliteit van zorg

Keurmerken

Baby friendly hospital Initiative

Het BFHI werd in 1991 gelanceerd door de WHO en UNICEF (United Nations Children's Fund), ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in en door zorginstellingen. Het BFHI-programma is een vertaling van internationale beleidsafspraken naar de praktijk. De gezondheidszorg heeft daarmee een instrument om de best mogelijke zorg te verlenen in de begeleiding bij borstvoeding, de zogenaamde tien vuistregels. Ouders kunnen op basis van goede voorlichting een weloverwogen beslissing nemen hoe ze hun kind gaan voeden.

Stichting Zorg voor Borstvoeding

De stichting Zorg voor Borstvoeding is in 1996 door UNICEF Nederland opgericht om het 'Baby Friendly Hospital Initiative' (BFHI) in Nederland uit te voeren. Gezondheidszorginstellingen die de BFHI richtlijnen hebben geïmplementeerd kunnen hun borstvoedingsbeleid door de Stichting Zorg voor Borstvoeding laten toetsen. Het gaat om het geheel van beleid, deskundigheidsbevordering en vaardigheden. Niet alleen de procedures worden beoordeeld, maar ook de praktijk zoals zorgverleners en cliënten deze ervaren. Bij voldoende resultaat wordt het WHO/UNICEF Zorg voor Borstvoeding certificaat uitgereikt. Elke drie jaar vindt een hertoetsing plaats.

GeboorteHuis Leiden, de Neonatologie afdeling en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC zijn al geruime tijd 'Baby Friendly Hospital'. In 2017 is het Keurmerk na een hertoetsing opnieuw ontvangen.

Smiley Kwaliteitskeurmerk

Stichting Kind en Ziekenhuis kent "Smiley's" toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. Kraamafdeling komen in aanmerking voor een bronzen Smiley als zij voldoen aan de volgende kenmerken: 

  • De baby blijft dag en nacht bij de moeder op de kamer
  • De vader kan altijd bij de moeder overnachten. 
  • De vader kan de hele dag op bezoek komen
  • Tenminste 25% van het totaal aantal patiëntenkamers bestaat uit kraamsuites en/of éénbedskamers voor kraamvrouwen
  • Baby's die onder de lamp moeten, verblijven op de kraamafdeling
  • Epidurale pijnstilling is altijd ( 7x24 uur) mogelijk
  • Aan de kraamafdeling is een lactatiedeskundige verbonden die kraamvrouwen begeleidt bij borstvoeding
  • De afdeling heeft het certificaat 'Baby Friendly Hospital Initiative' behaald.