Wetenschappelijk onderzoek

Ziekte van de moeder

In GeboorteHuis Leiden staat de zwangere vrouw voorop. Om deze zorg nog beter te maken, doen wij onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de zwangerschap op de gezondheid van vrouwen wordt onderzocht in het LUMC. We proberen uit te vinden hoe we vrouwen met een onderliggende ziekte van bijvoorbeeld hart of nieren betere zorg kunnen bieden, en ook hoe we zwangerschapsgerelateerde ziekten in voorheen gezonde vrouwen beter kunnen voorkomen of behandelen. Een voorbeeld van zo’n zwangerschapsziekte is preëclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Samen met de afdeling nierziekten proberen we vroeg in de zwangerschap voorspellers of nieuwe behandelopties voor preëclampsie te ontdekken. Verder doen we onderzoek naar het voorkómen, voorspellen en behandelen van ernstig bloedverlies rond de bevalling, samen met Sanquin en de afdeling klinische epidemiologie. Ook coördineren we onderzoek op nationaal en internationaal niveau naar vrouwen die zeer ernstig ziek zijn geworden door de zwangerschap of zelfs zijn overleden, om dergelijke calamiteiten in de toekomst verder terug te dringen. Dit doen we samen met onder andere de Auditcommissie Maternale Sterfte en Ernstige Morbiditeit (nationaal) en de Universiteit van Oxford en het International Network of Obstetric Survey Systems (internationaal).