Wetenschappelijk onderzoek

Herhaalde miskramen

Wanneer u op de polikliniek herhaalde miskramen komt, kunt u in aanmerking komen voor verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeken. Afhankelijk van uw medische of verloskundige voorgeschiedenis, bloeduitslagen en de bevindingen van de arts kan uw deelname gevraagd worden voor de volgende onderzoeken.

Zwangerschapsimmunologie

Zwangerschap is een bijzonder fenomeen. De baby wordt niet afgestoten door de moeder, terwijl het voor de helft lichaamsvreemd is. Het afweerstysteem van de moeder speelt hierin een belangrijke rol.

Normaal gesproken is het afweersysteem een gezond systeem van het lichaam om ziekten in het lichaam op te sporen en zich te verdedigen tegen vreemde stoffen, bijvoorbeeld bacteriën en virussen. Zodra het afweersysteem een vreemde stof herkent, worden antistoffen gemaakt tegen de indringer die de indringer kunnen bevechten of het lichaam beschermen tegen de indringer.

Het afweersysteem van de moeder herkent tijdens de zwangerschap het ongeboren kind als “lichaamsvreemd”. Gelukkig heeft het immuunsysteem van de moeder verschillende technieken ontwikkeld zodat het ongeboren kind in het allergrootste deel van de zwangerschappen niet wordt afgestoten.

Herhaalde miskraam

Van alle paren die zwanger willen worden, krijgt maar liefst 1-2 procent te maken met herhaalde miskramen. We spreken van herhaalde miskramen als paren 3 of meer opeenvolgende miskramen onder een zwangerschapsduur van 20 weken hebben gehad. De oorzaken van (herhaalde) miskramen kunnen onderscheiden worden in; oorzaken bij de zwangerschap, oorzaken bij de vrouw, oorzaken bij de man.

Bekende oorzaken zijn bijvoorbeeld een afwijkende vorm van de baarmoeder, genetische factoren, stollingsstoornissen en systeemziekten zoals suikerziekte. Echter bij ruim de helft van de paren wordt geen oorzaak gevonden en lijkt immunologie (een verhoogde afweer) een rol te spelen.

Er wordt gedacht dat juist een verhoogde of verkeerde afweer bij de groep mensen met herhaalde miskramen, waar nu nog geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, een rol speelt. Het doel van dit onderzoek is dan ook om meer inzicht te krijgen in de mechanismen op het gebied van de immunologie achter herhaalde miskramen. Zodat nieuwe methoden ontwikkeld kunnen worden om bij paren met herhaalde miskramen mogelijke oorzaken te identificeren, en uiteindelijk tot een behandeling te komen.

REMI III-studie

Dit is een onderzoek om beter te begrijpen welke kenmerken van de vader invloed kunnen hebben op het krijgen van miskramen. Er is nog weinig bekend over mogelijke oorzaken bij de man. U kunt aan dit onderzoek deelnemen als er bij u sprake is van herhaalde miskramen en er geen onderliggende oorzaak wordt gevonden. Deelname houdt in dat u een digitale vragenlijst invult, die met name gaat over leefstijlfactoren. Daarnaast vragen we eenmalig om bloed en semen van de man. Uiteindelijk hopen we door dit onderzoek de kans op een succesvolle zwangerschap voor paren met herhaalde miskramen beter te kunnen voorspellen. 

Alife 2 studie

Onderzoek naar de invloed van toediening van een dagelijkse lage dosering antistolling (heparine injecties) ter verkleining van de kans op een miskraam bij vrouwen met herhaalde miskramen (2 of meer) en een vorm van erfelijke trombofilie (neiging tot verhoogde bloedstolling). Wanneer u hiervoor in aanmerking komt en deelneemt aan dit onderzoek wordt geloot tussen het wel of niet gebruiken van antistolling tijdens de zwangerschap en gekeken of dit de uitkomst van de zwangerschap gunstig beïnvloedt.

T4 life studie

Onderzoek naar de invloed van het gebruik van Thyrax (schildklierhormoon) ter verkleining van de kans op een miskraam bij vrouwen met herhaalde miskramen (2 of meer) die antistoffen hebben tegen de schildklier. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt en deelneemt aan dit onderzoek start u bij voorkeur al voor de zwangerschap met studiemedicatie. Deze medicatie is een placebo of thyrax, dat weet zowel u als uw arts niet. U zult de studiemedicatie i.p. de gehele zwangerschap door gebruiken.

Indien u in aanmerking komt voor één of meerdere van deze onderzoeken, zult u hierover uitgebreid geïnformeerd worden door uw behandelend arts en/ of de onderzoeksmedewerker.