Wetenschappelijk onderzoek

Echoscopie

In het LUMC wordt er onderzoek gedaan naar gecompliceerde eeneiige tweelingzwangerschappen. Eén van de problemen die specifiek voorkomt bij eeneiige tweelingen is het tweeling transfusie syndroom (TTS).

Bijna 70% van de eeneiige tweelingen delen één placenta, de zogenoemde monochoriale tweelingen. Over het gemeenschappelijke placentaoppervlak lopen bloedvatverbindingen tussen de foetussen. Als de bloedstroom in de bloedvaten voornamelijk in één richting gaat kan het tweeling transfusie syndroom (TTS) optreden. Hierdoor ontstaat er bij de ene foetus (de donor) een tekort aan bloed, en krijgt andere foetus (de ontvanger) teveel bloed. 


Door overbelasting van het hart van de ontvanger wordt het hart groter en worden de wanden van het hart dikker. Dit zijn problemen die na een succesvolle TTS-behandeling in het overgrote deel van de kinderen bij de geboorte niet meer aanwezig zijn. Een klein deel van deze kinderen ontwikkelt echter een probleem met de longslagader. Door verdikking van de hartspier wordt de doorstroming van bloed over de longslagader-klep belemmerd. In het LUMC wordt er onder andere onderzocht waarom en bij welke kinderen dit probleem ontstaat (de HEARTTS studie).