Wetenschappelijk onderzoek

Verloskunde

Wanneer u op de polikliniek Verloskunde in het LUMC onder controle bent, kunt u gevraagd worden voor of vrijwillig deelnemen aan een aantal medisch wetenschappelijke onderzoeken. Of u voor deze onderzoeken in aanmerking komt, zal door uw arts bepaald worden en eventueel door een van onze onderzoeksmedewerkers verder toegelicht worden.

Op de pagina 'Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek' kunt u zien of er studies zijn waar u voor in aanmerking kunt komen.

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg en de kennis van artsen en verpleegkundigen verbeteren. In het LUMC vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel daarvan is om betere behandelingen voor ziekten te vinden, meer over een ziekte te weten te komen of een ziekte op te sporen. Het LUMC ziet er heel goed op toe dat al het medisch wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de wet plaatsvindt.

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen) 

Wanneer u gevraagd wordt om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek krijgt u schriftelijk en mondeling uitleg over het onderzoek. Lees de schriftelijke informatie die u krijgt rustig door en vraag uw arst of de onderzoeksmedewerkers uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw parner, vrienden of familie. U krijgt voldoende bedenktijd om uw keuze te maken. Naast de informatie die u van uw eigen arts krijgt kunt u ook algemene informatie over meedoen aan onderzoek van de rijksoverheid nalezen. Ook is er altijd een onafhankelijk arts aan het onderzoek verbonden waar u uw vragen aan kunt stellen. Als u besluit om mee te doen zullen we u vragen om hiervoor een toestemmingsverklaring te tekenen. Als u besluit om niet mee te doen aan het onderzoek heeft dit geen consequenties voor uw behandeling. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en uw eerder verleende toestemming weer intrekken. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal 

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen worden er in het LUMC ook onderzoek op basis van dossieronderzoeken gedaan. De verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal worden dan door de onderzoeker ingezien. Ook dit onderzoek moet aan strikte voorwaarden voldoen. Voor de uitvoering van dit type onderzoek hoeft men u niet altijd apart om toestemming te vragen, bijvoorbeeld wanneer er geen herleiding is tot uw persoonlijke gegevens. Dit wordt beoordeeld door onze medisch ethische toetsingscommissie.         

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven via de mail: verloskundestudies@lumc.nl. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.