Onderwijs en opleidingen

Opleiding tot medisch specialist

In de Leidse regio wordt je opgeleid tot een bekwaam gynaecoloog. De opleiding is ingericht volgens BOEG met ruimte voor differentiatie en individuele invulling van je opleiding. Er is een uitstekende samenwerking binnen de opleidingsregio.

arts

Opleiding   

De opleiding tot gynaecoloog wordt georganiseerd door de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie van het LUMC in samenwerking met de Leidse clusterpartners, de niet universitaire (NU) klinieken.

Het eerste jaar van de opleiding gebruik je om algemene basisvaardigheden te verkrijgen. Dit doe je in een van de NU klinieken, het Haga Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde en Bronovo) in Den Haag, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Reinier de Graaf Groep Ziekenhuis in Delft.

Hierna volgen 2 jaar in het LUMC. In deze twee jaren zul je je onder meer verdiepen in derde en vierde lijns verloskunde en loop je een OK stage, verdiepende fertiliteit stage en oncologie stage. Afhankelijk van je bekwaamheidsverklaringen zul je toenemend zelfstandig verrichtingen gaan doen en supervisie geven op bijvoorbeeld de verloskamers en triage.   

In jaar 4 ga je (terug) naar een Niet Universitaire kliniek en zul vooral werken aan het uitbreiden van je vaardigheden en zelfstandigheid. Ook doe je vaak nog een OK stage.

De laatste 2 jaar worden in overleg met je Universitaire en Niet Universitaire opleider vastgesteld. Afhankelijk van je bekwaamheden en je wensen kun je voorstellen doen voor een eventuele differentiatiestage.   

Werving en selectie

Werving en selectie voor de opleiding wordt geregeld door de sollicitatiecommissie, waarin de universitaire en niet universitaire opleiders evenals enkele AIOS zitting hebben. Ongeveer eens per jaar vindt een sollicitatieprocedure plaats. Belangstellenden voor de opleiding sturen hun sollicitatiebrief met CV naar de secretaris van deze Commissie Mevr. S. Starrenburg, afdeling gynaecologie, Postbus 9600, K6-P, kamer 76, 2300 RC Leiden.

Visitatie

De opleidingskliniek wordt eens per 5 jaar gevisiteerd door een Commissie, die is samengesteld door het Concilium van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Leids Universitair Medisch Centrum

De  opleider is Mw Dr. M. Sueters, gynaecoloog-perinatoloog LUMC.
Waarnemend opleider is Prof.Dr. F.W. Jansen, Hoogleraar minimaal invasieve gynaecologische chirurgie.
Opleidingssecretaresse is Mw Ivanka Bekker, tel: 071-5262896          

Clusterziekenhuizen + opleiders