Ziekte bij de aanstaande moeder

Suikerziekte

In het LUMC zien wij zwangere met suikerziekte. Hiervoor is een speciaal spreekuur, waar u zowel de internist als de gynaecoloog ziet.

Zwangeren met diabetes mellitus (suikerziekte) worden op een gezamenlijk spreekuur door de gynaecoloog en de internist-diabetoloog gecontroleerd. Samen zorgen we er voor dat de suikers goed onder controle blijven. Soms zijn hiervoor alleen dieetadviezen nodig. En soms wordt medicatie gestart. De groei van het kindje wordt goed in de gaten gehouden, door het verrichten van echoscopische metingen.

Samen met u wordt een plan gemaakt voor het verloop van de zwangerschap. Het kan zijn dat verdere begeleiding in het LUMC nodig is. Of het kan zijn dat u zwangerschap verder vervolgd wordt bij uw verloskundige.