Ziekte bij de aanstaande moeder

Psychiatrie en zwangerschap

Expertisecentrum Zwangerschap en Psychiatrie (POP-poli) LUMC

Zwanger zijn en het krijgen van een kind is voor de meeste vrouwen een vreugdevolle gebeurtenis. Er zijn helaas ook vrouwen die niet kunnen genieten van een zwangerschap en het krijgen van een kind omdat ze somber of angstig zijn, of in de war raken. Voor deze vrouwen en hun naasten, en voor vrouwen die eerder psychiatrische klachten hadden en/of psychiatrische medicatie gebruiken, is eenduidige en professionele informatie, begeleiding en zorg ‘op maat’ belangrijk.

In het expertisecentrum Zwangerschap en Psychiatrie (POP-poli) van het LUMC participeren medewerkers van de afdelingen Neonatologie, Verloskunde en Psychiatrie. POP-poli is de afkorting van Pediatrie (= Kindergeneeskunde), Obstetrie (=Verloskunde) en Psychiatrie. Dit expertisecentrum maakt deel uit van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Het LKPZ is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie. Meer informatie voor zowel patiënten als behandelaars vindt u op www.lkpz.nl .

Regio Leiden

In de regio Leiden bestaat een intensief samenwerkingsverband tussen de afdeling verloskunde van het Geboortehuis van het LUMC en de verloskundige praktijken in Leiden en omstreken. Er wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke protocollen en zorgpaden. Er is met alle betrokken medewerkers van het expertisecentrum een gestructureerd maandelijks multidisciplinair overleg, waarbij ondermeer ook de GGZ Rivierduinen betrokken is. Indien van toepassing kunnen ook eigen behandelaren van elders hierbij uitgenodigd worden.

Wat kan het LUMC voor u betekenen?

Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca en zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen kunnen zich door hun huisarts, behandelend specialist of verloskundige laten verwijzen naar het expertisecentrum Zwangerschap en Psychiatrie van het LUMC voor:

  • (Preconceptie-) advies bij kinderwens (ook voor adviezen over gebruik van medicatie).
  • Advies en eventueel begeleiding en consulten bij de afzonderlijke disciplines, volgens het zorgpad ‘Zwangerschap en Psychiatrie’.
  • Zorg op maat: multidisciplinair opstellen van een individueel behandel- en preventieplan.
  • Maandelijkse multidisciplinaire besprekingen waarbij ook de diverse behandelaren betrokken worden.

Na aanmelding voor pre-conceptionele advisering kan pas een afspraak worden gemaakt als alle relevante informatie betreffende de problematiek in de voorgeschiedenis beschikbaar is, zodat wij kunnen inschatten hoe wij u het beste kunnen adviseren.

Aanmelden LUMC

LUMC Polikliniek Verloskunde per mail: verloskunde@lumc.nl of tel. 071 - 5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur).

Dr. K. (Klarke) Boor, gynaecoloog

Drs. M. (Marieke) B. Veenhof, gynaecoloog

M. (Marjolein) Meijer, verloskundige

G. (Godelieve) J. J. van Roosmalen, verloskundige

Drs. A. (Anne-Marie) Sluijs, verloskundige en psycholoog

LUMC Polikliniek Psychiatrie: tel. 071 - 5263785
Aanmelding schriftelijk of via Zorgdomein: Poli Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Dr. I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, chef de (poli-)clinique

Stafcentrum Neonatologie LUMC tel. 071 - 5262909
Drs. E. (Esther) G. J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog