Preconceptioneel advies

Advies voorafgaand aan een zwangerschap

Bij een preconceptioneel advies gesprek worden vrouwen die nog niet zwanger zijn voorgelicht over de komende zwangerschap. Als er problemen zijn geweest in een vorige zwangerschap, of als er op basis van gezondheid van de aanstaande moeder vragen zijn, dan is het soms nuttig om al vóór een zwangerschap informatie te krijgen of maatregelen te nemen.

Hier onder staan verschillende voorbeelden wanneer het verstandig kan zijn een preconceptioneel advies gesprek aan te vragen.

 • Uw vorige zwangerschap liep gecompliceerd:
  • Herhaalde miskramen
  • Vroeggeboorte
  • Te laaggeboorte gewicht van de baby
  • Ernstige zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie)
  • Placenta loslating (solutio)
  • Verlies van uw kind tijdens eerdere zwangerschap
  • Veel bloedverlies na de bevalling
  • Placenta afwijking: chronische histiocytaire intervillositis
 • U heeft een aandoening:
  • Hoge bloeddruk
  • Antifosfolipiden syndroom
  • Systemsiche Lupus Erythematodes
  • Aangeboren afwijkingen
  • Erfelijke aandoeningen
  • Epilepsie
  • Ehlers Danlos
  • Sclerodermie
  • Transplantatie orgaan
  • Psychiatrische aandoening
  • Reuma
  • Ziekte van Crohn
  • Colitis Ulcerosa
  • Suikerziekte
  • Bloedstollingsziekten
  • Medicatie gebruik

Deze lijst is zeker niet compleet. U kunt altijd met ons of met uw huisarts overleggen of het voor u nuttig is om een gesprek te plannen. 

Het gesprek

Voordat het gesprek plaats vindt, is het belangrijk dat uw verwijzend arts de gegevens naar ons heeft toe gestuurd. Bij een preconceptioneel advies gesprek beginnen wij met een aantal vragen om uw medische geschiedenis helder te krijgen. Wij zullen aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Invloed van het probleem op de zwangerschap
 • Invloed van de zwangerschap op het probleem
 • Medicatie gebruik
 • Erfelijkheid

Aan de hand van wat er bekend is in de medische literatuur zullen wij u voorlichten over de eventuele risico's. We maken een plan voor een toekomstige zwangerschap. En we besteden aandacht aan bijvoorbeeld de volgende vragen: Heeft u medicijnen nodig? Waar moet de zwangerschap gecontroleerd worden? Heeft u extra zorg nodig? Soms is het nodig om nog een tweede gesprek te plannen. 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar verloskunde@lumc.nl.