Herhaalde miskramen

Wetenschappelijk onderzoek

GeboorteHuis Leiden wil dat de zorg steeds verbetert. Daarvoor is het doen van onderzoek noodzakelijk. Door mee te werken aan (inter)nationale en lokale onderzoeken wordt steeds duidelijker welke zorg goed is. En welke zorg niet.

Wanneer u op de polikliniek herhaalde miskramen komt, kunt u in aanmerking komen voor verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeken. Als dit zo is, zult u hierover uitgebreid geïnformeerd worden door uw behandelend arts en/ of de onderzoeksmederwerkers. Momenteel doen Drs. Nadia du Fossé en Drs. Angelos Youssef onder begeleiding van Dr. M.L.P. van der Hoorn en Dr. E.E.L.O. Lashley hun promotieonderzoek naar herhaalde miskramen.

Afhankelijk van uw medische of verloskundige voorgeschiedenis, bloeduitslagen en de bevindingen van de arts kan uw deelname gevraagd worden voor de volgende onderzoeken:

REMI III studie

Dit is een onderzoek om beter te begrijpen welke kenmerken van de vader invloed kunnen hebben op het krijgen van miskramen. Er is nog weinig bekend over mogelijke oorzaken bij de man. U kunt aan dit onderzoek deelnemen als er bij u sprake is van herhaalde miskramen en er geen onderliggende oorzaak wordt gevonden. Deelname houdt in dat u een digitale vragenlijst invult, die met name gaat over leefstijlfactoren. Daarnaast vragen we eenmalig om bloed en sperma van de man. Uiteindelijk hopen we door dit onderzoek de kans op een succesvolle zwangerschap voor paren met herhaalde miskramen beter te kunnen voorspellen. 

Afgeronde studies:

Alife 2 studie

Dit is een onderzoek naar de invloed van toediening van een dagelijkse lage dosering antistolling (heparine injecties) ter verkleining van de kans op een miskraam bij vrouwen met herhaalde miskramen (2 of meer) en een vorm van erfelijke trombofilie (neiging tot verhoogde bloedstolling). Wanneer u hiervoor in aanmerking komt en deelneemt aan dit onderzoek wordt geloot tussen het wel of niet gebruiken van antistolling tijdens de zwangerschap en gekeken of dit de uitkomst van de zwangerschap gunstig beïnvloedt.

Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk. Momenteel is het studieteam de resultaten aan het analyzeren. 

Lees verder

SUPPORTDIFF studie

Door dit vragenlijst-onderzoek willen we erachter komen hoe stellen met herhaalde miskramen de ondersteunende zorg ervaren die hen wordt aangeboden op de polikliniek herhaalde miskramen. We kijken of er verschillen zijn in voorkeuren tussen vrouwen en mannen. We hopen uiteindelijk de zorg voor stellen met herhaalde miskramen te verbeteren en beter af te stemmen op de voorkeuren van zowel vrouwen als mannen. 

Deze studie is inmiddels afgerond.