Herhaalde miskramen

Wetenschappelijk onderzoek

GeboorteHuis Leiden wil dat de zorg steeds verbetert. Daarvoor is het doen van onderzoek noodzakelijk. Door mee te werken aan (inter)nationale en lokale onderzoeken wordt steeds duidelijker welke zorg goed is. En welke zorg niet.

Wanneer u op de polikliniek herhaalde miskramen komt, kunt u in aanmerking komen voor verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeken. Afhankelijk van uw medische of verloskundige voorgeschiedenis, bloeduitslagen en de bevindingen van de arts kan uw deelname gevraagd worden voor de volgende onderzoeken:

REMI II  studie en/of biobank
Dit is een onderzoek naar de immunologische oorzaken van herhaalde miskramen. Er wordt gekeken of het afweermechanisme een rol speelt bij het ontstaan van herhaalde miskramen. Deelname houdt in dat u enkele keren bloed laat afnemen, uw partner bloed en semen geeft, er een uitgebreide vragenlijst ingevuld wordt en dat eventueel miskraammateriaal of de placenta wordt ingestuurd naar het laboratorium. Wanneer u toestemming geeft voor opslag van materiaal in de biobank zullen uw gegevens langer bewaard blijven en mogelijk ook voor ander onderzoek binnen de herhaalde miskramen studies gebruikt kunnen worden wanneer er nieuwe vragen ontstaan.

Alife 2 studie
Dit is een onderzoek naar de invloed van toediening van een dagelijkse lage dosering antistolling (heparine injecties) ter verkleining van de kans op een miskraam bij vrouwen met herhaalde miskramen (2 of meer) en een vorm van erfelijke trombofilie (neiging tot verhoogde bloedstolling). Wanneer u hiervoor in aanmerking komt en deelneemt aan dit onderzoek wordt geloot tussen het wel of niet gebruiken van antistolling tijdens de zwangerschap en gekeken of dit de uitkomst van de zwangerschap gunstig beïnvloedt.

T4 life studie 
Dit is een onderzoek naar de invloed van het gebruik van Thyrax (schildklierhormoon) ter verkleining van de kans op een miskraam bij vrouwen met herhaalde miskramen (2 of meer) die antistoffen hebben tegen de schildklier. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt en deelneemt aan dit onderzoek start u bij voorkeur al voor de zwangerschap met studiemedicatie. Deze medicatie is een placebo of thyrax, dat weet zowel u als uw arts niet. U zult de studiemedicatie de gehele zwangerschap door gebruiken. 

Indien u in aanmerking komt voor één of meerdere van deze onderzoeken, zult u hierover uitgebreid geïnformeerd worden door uw behandelend arts en/ of de onderzoeksmederwerkers.