Herhaalde miskramen

Onze zorg

Het herhaalde miskramen spreekuur is speciaal voor vrouwen en hun partner die meerdere miskramen hebben doorgemaakt. Vrouwen en hun partner die twee miskramen hebben doorgemaakt kunnen een afspraak maken. Wij bieden een adviesgesprek voorafgaand aan de zwangerschap. Mogelijk zal er aanvullend (bloed)onderzoek worden ingezet. Bij een nieuwe zwangerschap bieden wij intensieve begeleiding van de eerste zwangerschapsweken. Het spreekuur doen we met een klein team. Zo bieden wij laagdrempellige en betrokken zorg.

Verder op deze pagina:

Team

Wetenschappelijk onderzoek

Veelgestelde vragen

Wat kunt u verwachten?

Corona virus:

Ook in deze tijd kunt u bij ons terecht. Vanwege het coronavirus is ons spreekuur anders ingericht. We zullen waar mogelijk een videoconsult verrichten, of een telefonisch consult. Het onderzoek zoals geadviseerd wordt in het eerste consult, wordt gewoon uitgevoerd. Ook zullen de echografische controles plaatsvinden. Als u een afspraak maakt voor een intake, dan kunt u aangeven of u dit via een videoconsult wilt. Wij hebben dan uw emailadres nodig. 

Eerste consult:

Tijdens het eerste gesprek neemt de arts de medische gegevens door. Er wordt bekeken of er mogelijke oorzaken voor de miskramen te vinden zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van afweer, afwijkingen van de baarmoeder, bloedstolling of op chromosomaal gebied. Zo nodig wordt echoscopisch onderzoek of bloedonderzoek verricht.

Met deze informatie wordt een plan gemaakt. We optimaliseren de kans op een succesvolle zwangerschap. Nieuwe methoden om deze kans mogelijk te verhogen worden soms in de vorm van deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Naast intensieve begeleiding door de arts wordt ook een kennismaking met een maatschappelijk werkende aangeboden. 

Na het eerste consult:

Nadat u geweest bent, zal er onderzoek worden ingezet. Alle uitslagen zijn ongeveer na 6 weken bekend. Dan komt u retour voor de uitslagen, of krijgt u een telefonisch consult. Afhankelijk van deze resultaten wordt een plan gemaakt voor uw volgende zwangerschap. 

Bij zwangerschap:

Als u zwanger bent, neemt u contact op met de polikliniek. Dan wordt er desgewenst regelmatig een echo gemaakt. Soms wordt medicatie voorgeschreven bij een nieuwe zwangerschap. 

Meer informatie over herhaalde miskramen is te lezen in de folder van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek. Ook vindt u op de 'veelgestelde vragen' pagina meer informatie. 

Mannen:

Het krijgen van herhaalde miskramen is een gezamenlijk probleem. De meeste bekende risicofactoren zijn onderzocht bij de vrouw. Er is eigenlijk nog maar weinig bekend van mannelijke risicofactoren bij herhaalde miskramen. In het LUMC doen we veel wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de man bij herhaalde miskramen. Mogelijk komen we hierdoor meer te weten over de rol van de man. Het is wenselijk dat uw partner ook mee komt naar de afspraken op de polikliniek herhaalde miskraam. 

Speciaal voor mannen is het het platform De Vergeten Vader. Hier kunnen mannen terecht met een kinderwens en de emoties rondom niet voltooide zwangerschappen en ongewenst kinderloosheid. Op dit platform wordt het gesprek geopend tussen mannen, hoe mannen omgaan met alle emoties die gepaard gaan bij de zwangerschap, maar vooral wanneer een zwangerschap vroegtijdig eindigt.

Afspraak maken/ patiënt verwijzen

Als u al eerder bij een andere arts bent geweest, is het voor ons belangrijk de gegevens van de verwijzende dokter te hebben. Daarom is het voor het maken van een eerste afspraak noodzakelijk dat uw verwijzend arts een verwijsbrief stuurt. Pas als de verwijsbrief bij ons binnen is, kunnen we een afspraak maken. Deze gegevens kan de arts faxen naar 071- 526 6113, of verzenden per post naar de Poli Gynaecologie, H3, LUMC.

Komt u voor het eerst naar de polikliniek in het LUMC? Schrijft u zich dan eerst in als patiënt van het LUMC. Voorafgaand aan de afspraak kunt u bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis melden. Inschrijven duurt ongeveer 15 minuten. Voor de inschrijving moet u een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs meenemen. Ook bij vervolgcontroles moet u zich kunnen legitimeren.

Het is wenselijk dat uw partner ook mee komt naar de afspraken op de polikliniek herhaalde miskraam.

De polikliniek is te bereiken via 071-526 2870, of via miskraampoli@lumc.nl