Behandeling ongeboren kind

Follow-up van kinderen na foetale behandeling

Niet alleen de eerste periode na de geboorte van uw kind vinden wij belangrijk, maar ook de verdere ontwikkeling van uw kind na foetale behandeling. Daarom willen wij u en uw kind op vaste momenten uitnodigen op onze follow-up polikliniek Neonatologie. De kinderen die in het LUMC worden geboren, ontvangen een uitnodiging voor een controle op de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden, 2 jaar, 5½ jaar en 8 jaar. De kinderen die niet in het LUMC worden geboren, ontvangen een uitnodiging voor een controle op 2 jaar, 5½ jaar en 8 jaar.

Tijdens deze controle-afspraken kijken we naar de ontwikkeling van jullie kind en zijn we er voor vragen. Meestal ontwikkelen kinderen die in de baarmoeder zijn behandeld zich goed. Soms loopt de ontwikkeling anders en/of zijn er andere problemen. Dan is het belangrijk om dit op tijd vast te stellen en zo nodig te starten met begeleiding.

Ook willen wij, als zorgverlener, blijven leren en verbeteren om zo goed mogelijk voor u en toekomstige ouders en kinderen te kunnen zorgen. Daarom worden alle kinderen, die in de baarmoeder zijn behandeld, teruggezien op onze follow-up polikliniek. De controles zijn volgens de Landelijke richtlijn Neonatale Follow-up (LNF).

Indien jullie kind na minder dan 30 weken zwangerschap wordt geboren in een ander ziekenhuis dan het LUMC, dan kan het zijn dat u deze follow-up controles al krijgt in het ziekenhuis waar jullie kind is geboren. In dat geval hoeven jullie niet nog eens naar het LUMC te komen voor dezelfde controles, maar vragen wij deze gegevens graag op bij de behandelend arts. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Jullie zijn uiteraard altijd welkom in het LUMC, ook als jullie alleen vragen of opmerkingen hebben.

Kwaliteit: steeds beter worden

We willen jullie en jullie kind graag terug zien en kijken hoe het kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijk om jullie te kunnen helpen als er bijzonderheden zijn. Daarnaast geeft het ons als behandelaars veel informatie. Zien we bijvoorbeeld dat sommige kinderen zich anders ontwikkelen dan anderen? Daar kunnen we van leren. Graag verzamelen we gegevens zonder persoonskenmerken om de kwaliteit van onze zorg steeds te verbeteren. Zo kunnen we toekomstige ouders steeds beter informeren en kinderen in de toekomst de best mogelijke zorg blijven geven.

Om op de hoogte te blijven van de uitkomst van uw zwangerschap, de eerste periode na de geboorte van uw kind en om u te kunnen benaderen voor de controles op onze follow-up polikliniek, is jullie toestemming als ouders nodig. 

Meer informatie over de inhoud van het follow-up onderzoek vinden jullie in de folder Poliklinische follow-up van de Polikliniek Neonatologie

Het Twinlife onderzoek

Follow-up is daarnaast ook belangrijk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het TwinLIFE onderzoek van het LUMC is hier een voorbeeld van. Het doel van dit onderzoek is om te bekijken hoe de omstandigheden in de baarmoeder de gezondheid van kinderen in hun latere leven beïnvloeden. Als een kindje het in de baarmoeder moeilijk heeft, kan dit op lange termijn tot gezondheidsproblemen leiden. Dit willen we onderzoeken in eeneiige tweelingen die één moederkoek (ook wel placenta) delen in de baarmoeder. Deze placenta kan ongelijk verdeeld zijn, waardoor één van de kindjes minder voedingsstoffen krijgt en minder goed groeit.

Met uw hulp willen wij uitzoeken of het kindje dat minder voedingsstoffen kreeg, later minder gezond is en hoe dat precies komt. Als we dankzij dit onderzoek kunnen ontdekken waarom sommige kindjes kwetsbaarder zijn en hoe dat komt, dan kunnen we hen in de toekomst extra zorg geven om de grotere kans op gezondheidsproblemen weg te nemen.

Wilt u meer weten over dit tweelingonderzoek? Kijk dan op de website www.twinlifestudy.info