Verpleegafdeling

Psychiatrie volwassenen

U komt op onze verpleegafdeling als u klachten heeft zoals een depressie, een angst- of dwangstoornis of andere psychiatrische klachten. Ook bieden we opvang aan mensen na een suïcidepoging.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Onze afdeling is gespecialiseerd in:

 • Moeilijk behandelbare depressie onder andere met ECT of ketamine,
 • Angst- en dwangstoornissen
 • (Neuro)psychiatrische klachten bij ouderen
 • Psychiatrische klachten bij lichamelijke ziekte of als uiting van lichamelijke ziekte
 • Opvang van patiënten na een suïcidepoging

Het team

We hebben op onze afdeling een team dat bestaat uit psychiaters, psychiaters-in-opleiding, coassistenten, teamleiders, verpleegkundigen, verpleegkundigen-in-opleiding, vaktherapeuten en oefentherapeuten. We stellen samen een behandelplan op. Gedurende uw opname bespreken we dit plan wekelijks. Het kan voorkomen dat er andere medisch specialisten aan het team worden toegevoegd. Ook werken we samen met diëtisten en maatschappelijk werkers.

Voor de opname

Wilt u geen waardevolle spullen meenemen, in het ziekenhuis wordt helaas gestolen.

U wordt ook verzocht om, naast u zorgpas en u legitimatiebewijs, onderstaand lijstje mee te nemen:

 • medicatie en medicatievoorschriften
 • kleding voor dag en nacht
 • sportkleding, sportschoenen
 • toiletartikelen
 • artikelen t.b.v. vrije-tijds-besteding (zoals boeken, puzzel, tekenmateriaal).

Er zijn een aantal regels op de afdeling. Uitgebreide informatie is te vinden in de afdelingsfolder.

Wilt u geen waardevolle spullen meenemen, in het ziekenhuis wordt helaas gestolen.

U wordt ook verzocht om, naast u zorgpas en u legitimatiebewijs, onderstaand lijstje mee te nemen:

 • medicatie en medicatievoorschriften
 • kleding voor dag en nacht
 • sportkleding, sportschoenen
 • toiletartikelen
 • artikelen t.b.v. vrije-tijds-besteding (zoals boeken, puzzel, tekenmateriaal).

Er zijn een aantal regels op de afdeling. Uitgebreide informatie is te vinden in de afdelingsfolder.

Het is mogelijk voorafgaande aan uw opname een rondleiding te krijgen. U kunt daarvoor een afspraak maken door de e-mailen naar PUK@LUMC.nl

Tijdens de opname

De afdeling

Onze afdeling is rustig. We bewaken zoveel als mogelijk het dag- en nachtritme. U ligt bij ons dus ’s nachts op bed en overdag neemt u deel aan het dagprogramma. Daarbij draagt u uw gewone kleding. Als het nodig is, mag u tussen de middag rusten. Wij hebben een open afdeling.

Gemeenschappelijke spullen 

U kunt gebruik maken van spelletjes, de stereo-installatie, de computer en de televisie in de huiskamer na overleg met de andere patiënten.

De afdeling

Onze afdeling is rustig. We bewaken zoveel als mogelijk het dag- en nachtritme. U ligt bij ons dus ’s nachts op bed en overdag neemt u deel aan het dagprogramma. Daarbij draagt u uw gewone kleding. Als het nodig is, mag u tussen de middag rusten. Wij hebben een open afdeling.

Gemeenschappelijke spullen 

U kunt gebruik maken van spelletjes, de stereo-installatie, de computer en de televisie in de huiskamer na overleg met de andere patiënten.

Eetkamer

Er is een gemeenschappelijke eetkamer waar u zelf u eten kan pakken of u voedingsmiddelen gekoeld kan bewaren.

Kamers

We hebben één- en tweepersoonskamers. Of u een één- of tweepersoonskamer krijgt, is afhankelijk van uw klachten. Ook ligt het eraan welke kamers er beschikbaar zijn. Het kan zijn dat u tijdens uw opname naar een andere kamer moet verhuizen.

Observatie en behandeling

Ons team bekijkt eerst uw klachten. Als het nodig is, vragen we andere specialisten om hulp. Na deze periode spreken we over onze bevindingen en het behandelplan met u. We kijken dan ook of de behandeling plaatsvindt in het LUMC of op een andere plek.

Tijdens de behandeling volgt u zo veel mogelijk het afdelingsprogramma. U wordt dagelijks begeleid door een verpleegkundige en u heeft wekelijks een gesprek met uw zaalarts. We bespreken uw voortgang ook in ons team. Als de behandeling het toelaat, mag u in de weekenden naar huis.

Dagprogramma

We besteden veel aandacht aan bewegen, samen met een oefentherapeut. Bewegen helpt om u fitter en sterker te voelen. Het is bewezen dat een aantal maal per week goed bewegen goed is tegen spanning, angst en somberheid.

Met onze creatief therapeut kunt u tijdens de vaktherapie ontspannen bezig zijn. U zult kennismaken en werken met diverse materialen en technieken (bijv. boetseren, schilderen, beeldhouwen).

In overleg met u zal worden gekeken welke invulling de therapie zal krijgen aanvullend aan de behandeling die u krijgt.

Na de opname

Hulp na uw opname

Als het einde van uw opname in zicht is, krijgt u begeleiding van ons. We helpen u uw dagelijks leven weer op te pakken. Dat doen we door het verlof uit te breiden en te bespreken wat goed en minder goed gaat. Ook kijken we of u thuis hulp nodig heeft. En we kijken naar een passende vervolgbehandeling en nazorg, meestal binnen de GGZ of bij uw huisarts.

U weet over het algemeen ruim van tevoren wanneer u naar huis mag. Voor u gaat, bespreken we uw ontslag. Tijdens dat ontslaggesprek nemen we alle gemaakte afspraken met u door. Ook bespreken we het verloop van de opname en een vervolgbehandeling, als dat nodig is.

Bezoekers en naasten

U kunt op onze afdeling bezoekers ontvangen. Dat kan de hele dag, tussen 9.00 en 21.00 uur. Het dagprogramma gaat wel altijd voor, dus we vragen bezoekers eerst te overleggen of het uitkomt.

Bij de wekelijkse gesprekken kunnen uw naasten aanwezig zijn of actief door ons worden uitgenodigd.

Het kan zijn dat een patiënt isolatiemaatregelen heeft. De verpleegkundigen zal u daar informatie over geven.

Indien een patiënt niet aanspreekbaar is dan vragen we u als naasten met elkaar af te stemmen wie de eerste contactpersoon is. Aan de eerste contactpersoon wordt informatie gegeven aan de andere contactpersonen niet.

U kunt op onze afdeling bezoekers ontvangen. Dat kan de hele dag, tussen 9.00 en 21.00 uur. Het dagprogramma gaat wel altijd voor, dus we vragen bezoekers eerst te overleggen of het uitkomt.

Bij de wekelijkse gesprekken kunnen uw naasten aanwezig zijn of actief door ons worden uitgenodigd.

Het kan zijn dat een patiënt isolatiemaatregelen heeft. De verpleegkundigen zal u daar informatie over geven.

Indien een patiënt niet aanspreekbaar is dan vragen we u als naasten met elkaar af te stemmen wie de eerste contactpersoon is. Aan de eerste contactpersoon wordt informatie gegeven aan de andere contactpersonen niet.

Indien u niet op de afdeling kan of mag komen kunt u bellen met de verpleegafdeling. Indien u specifieke vragen heeft voor een arts dan kan de secretaresse of de verpleegkundigen dat doorgeven aan de arts met het verzoek de eerste contactpersoon te bellen.

Het postadres is:

LUMC
Afdeling psychiatrie
Naam patiënt
Postbus 9600
2300 RC Leiden