Verpleegafdeling

Hartziekten

U wordt op onze afdeling opgenomen voor onder andere een dotterbehandeling, hartkatheterisatie, katheterablatie of implantatie van pacemakers en ICD's. Op de afdeling bevindt zich ook een Eerste Hart Hulp. We hebben de beste apparatuur voor diagnose, behandeling en prognose van hart-, vaat- en longziekten.
Artsen voeren gesprek met patiënt.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

U krijgt van ons een brief of telefoon met een uitnodiging voor opname. Dan wordt u ook verteld wat u moet meenemen. Neem in ieder geval de volgende zaken mee:

 • Medicatielijst
 • Tromboselijst (als u bij de trombosedienst komt)
 • Contactlijst
 • Kleding voor tenminste 1 dag

Belangrijk: laat waardevolle spullen thuis.

Dieetwensen

Als u aangepaste voeding of een dieet heeft, kunt u dit doorgeven tijdens het opnamegesprek.

U krijgt van ons een brief of telefoon met een uitnodiging voor opname. Dan wordt u ook verteld wat u moet meenemen. Neem in ieder geval de volgende zaken mee:

 • Medicatielijst
 • Tromboselijst (als u bij de trombosedienst komt)
 • Contactlijst
 • Kleding voor tenminste 1 dag

Belangrijk: laat waardevolle spullen thuis.

Dieetwensen

Als u aangepaste voeding of een dieet heeft, kunt u dit doorgeven tijdens het opnamegesprek.

Meer informatie kunt u vinden of nalezen op de website van het Hart Long Centrum.

Tijdens de opname

Opname op de afdeling

Onze afdeling heeft 20-22 bedden waar we uw hart kunnen controleren. Dat gebeurt via zogenoemde telemetrie. Telemetrie betekent dat u kunt rondlopen terwijl uw hartritme in de gaten wordt gehouden. Daarnaast zijn er op deze afdeling 4 bedden van de Eerste Hart Hulp.

Hoe lang blijft u?

U verblijft meestal 1 tot 3 dagen op onze afdeling. Als u langer moet blijven, ziet u dus steeds andere patiënten naast u. We proberen te zorgen dat deze patiënten goed bij u passen, maar dat lukt helaas niet altijd.

Opname op de afdeling

Onze afdeling heeft 20-22 bedden waar we uw hart kunnen controleren. Dat gebeurt via zogenoemde telemetrie. Telemetrie betekent dat u kunt rondlopen terwijl uw hartritme in de gaten wordt gehouden. Daarnaast zijn er op deze afdeling 4 bedden van de Eerste Hart Hulp.

Hoe lang blijft u?

U verblijft meestal 1 tot 3 dagen op onze afdeling. Als u langer moet blijven, ziet u dus steeds andere patiënten naast u. We proberen te zorgen dat deze patiënten goed bij u passen, maar dat lukt helaas niet altijd.

Verpleging in isolatie

De afdeling heeft isolatiekamers. Die gebruiken we als u extra beschermd moet worden of als de zorgmedewerkers moeten worden beschermd. Ons team is geschoold in diverse vormen van isolatieverpleging.

Dagschema

Het dagschema op onze afdeling ziet er meestal zo uit:

 • 8.00 uur: ontbijt met medicatie, voorstellen van de verpleegkundige van de dagdienst
 • 10.00 uur: de arts en verpleegkundige lopen visite
 • 12.00 uur: lunch en medicatie
 • 14.15 - 15.00 uur: bezoektijd
 • 17.30 uur: diner en medicatie
 • 18.30 - 19.30 uur: bezoektijd
 • 22.00 uur: klaarmaken voor de nacht

Als u voor een behandeling komt, gebeurt dat tussen 08.00 en 17.00 uur.

Gebruik van mobiele telefoon en wifi

U mag op onze afdeling uw mobiele telefoon gebruiken. U kunt inloggen op het LUMC-netwerk en gebruikmaken van gratis internet.

Team

Ons team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, verpleegkundigen (in opleiding), secretaresses en servicemedewerkers. Ook kunnen artsen van een ander specialisme bij uw opname betrokken worden. We werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en diëtisten. Samen zijn we een enthousiast team, dat u de beste zorg gaat verlenen.

Na de opname

Als u naar huis mag, krijgt u eerst een gesprek met de arts. U kunt dan vragen stellen. De verpleegkundige legt u daarna uit waar u op moet letten. Ook vertellen ze met welke klachten u direct contact moet opnemen. U krijgt ontslagpapieren mee naar huis. Hierin staat het actuele medicatieoverzicht. Ook leest u hierin de leefregels die de arts u adviseert. Als u naar huis mag, kunt u opgehaald worden tussen 10.30 en 11.00 uur.

Belangrijke informatie

Meer informatie over de afdeling kunt u vinden op de website van het Hart Long Centrum.

Bezoekers en naasten
 • De bezoektijden van onze afdeling zijn van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Wil uw bezoeker op een ander tijdstip komen, dan kan dat alleen in overleg met de verpleging.
 • We vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Die contactpersoon kan contact onderhouden met de afdeling. Dit doen we om te voorkomen dat er informatie wordt gegeven aan mensen die er geen recht op hebben.
 • Uw naaste familie kan met de behandelend arts spreken. Zij kunnen tijdens het middagbezoek via de verpleegkundige een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts.
 • Houd de actuele bezoekregels in de gaten.