Verpleegafdeling

Hartbewaking/CCU (Coronary Care Unit)

Als u onmiddellijke of intensieve hartbewaking nodig heeft, komt u op onze afdeling. Daarbij kunt u denken aan een hartinfarct, levensbedreigende hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen, screening en implantatie van een steunhart, hartfalen en ontstekingen aan het hart. Tijdens uw opname houden we onder andere uw hartritme en bloeddruk goed in de gaten.
Kamer op de hartbewaking.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

De meeste opnames op onze afdeling komen binnen via een acute situatie thuis of vanaf de intensive care of ander ziekenhuis. Als uw opname is gepland, krijgt u een uitnodiging van ons. In die uitnodiging staat wat u precies moet meenemen. Belangrijk: laat waardevolle spullen thuis.

Tijdens de opname

Opname

Op onze afdeling zijn 10 eenpersoonskamers waar we continu het hart van onze patiënten controleren. U ligt bij ons de meeste tijd in bed. Daarbij bent u aangesloten aan de apparatuur via draden en infusen. Via deze infusen krijgt u vocht en medicatie. Zodra het kan, mag u onder begeleiding uit bed.

Verpleging in isolatie

De afdeling heeft 4 isolatiekamers. Die gebruiken we als u extra beschermd moet worden of als de zorgmedewerkers moeten worden beschermd. Ons team is geschoold in diverse vormen van isolatieverpleging.

Opname

Op onze afdeling zijn 10 eenpersoonskamers waar we continu het hart van onze patiënten controleren. U ligt bij ons de meeste tijd in bed. Daarbij bent u aangesloten aan de apparatuur via draden en infusen. Via deze infusen krijgt u vocht en medicatie. Zodra het kan, mag u onder begeleiding uit bed.

Verpleging in isolatie

De afdeling heeft 4 isolatiekamers. Die gebruiken we als u extra beschermd moet worden of als de zorgmedewerkers moeten worden beschermd. Ons team is geschoold in diverse vormen van isolatieverpleging.

Dagschema

Het dagschema op onze afdeling ziet er meestal zo uit:

 • 8.00 uur: ontbijt met medicatie, voorstellen van de verpleegkundige van de dagdienst
 • 8.00 uur: zorg naar behoefte, minimaal elke 2 uur controle van vitale functies
 • 10.00 uur: de arts en verpleegkundige lopen visite
 • 12.00 uur: lunch en medicatie
 • 14.15 - 15.00 uur: bezoektijd
 • 15.00 uur: wisseling van dienst verpleegkundige
 • 17.30 uur: diner en medicatie
 • 18.30 - 19.30 uur: bezoektijd
 • 22.00 uur: klaarmaken voor de nacht
 • 23.00 uur: wisseling van dienst verpleegkundige

Gebruik van mobiele telefoon en Wi-Fi

Op de afdeling mag u uw mobiele telefoon te gebruiken. U kunt inloggen op het LUMC-netwerk en gebruikmaken van gratis internet.

Team

Ons team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, CC- en IC-verpleegkundigen (in opleiding), secretaresses en servicemedewerkers. Ook kunnen artsen van een ander specialisme bij uw opname betrokken worden. We werken ook nauw samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en diëtisten. Samen zijn we een enthousiast team, dat u de beste zorg gaat verlenen.

Na de opname

Voor u naar huis mag, wordt u meestal eerst overgeplaatst naar de afdeling Hartziekten. Soms is het daar erg druk en moeten we patiënten overplaatsen naar ziekenhuizen in de regio.


Als u naar huis mag, krijgt u eerst een gesprek met de arts. U kunt dan vragen stellen. De verpleegkundige legt u daarna uit waar u op moet letten. Ook vertellen ze u met welke klachten u direct contact op moet nemen. U krijgt ontslagpapieren mee naar huis. Hierin staat het actuele medicatieoverzicht. Ook leest u hierin de leefregels die de arts u adviseert. Als u naar huis mag, kunt u opgehaald worden tussen 10.30 en 11.00 uur.

Belangrijke informatie

Op de hartbewaking kunnen wij geen planten en bloemen toestaan. Dit in verband met infectiegevaar en gevaar voor beschadiging aan apparatuur. Meer informatie over de afdeling kunt u vinden of nalezen op de website van het Hart Long Centrum Leiden.

Bezoekers en naasten
 • De bezoektijden van de Hartbewaking zijn van 14.15 - 15.00 uur en van 18.30 - 19.30 uur. Wil uw bezoeker op een ander tijdstip komen, dan kan dat alleen in overleg met de verpleging. Als dat noodzakelijk is, kan uw familie in het ziekenhuis overnachten. Dit kan voor 1 à 2 nachten en alleen als er plaats is.
 • We vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Die contactpersoon kan telefonisch/mondeling contact onderhouden met de afdeling. Dit doen we om te voorkomen dat er informatie wordt verstrekt aan mensen die er geen recht op hebben.
 • Uw naaste familie kan met de behandelend arts spreken. Zij kunnen tijdens het middagbezoek via de verpleegkundige een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts.
 • Als u in een isolatiebox ligt, dan mogen uw bezoekers alleen naar binnen na overleg met de verpleegkundigen. Zij helpen u met de extra beschermingsmiddelen die nodig zijn.