Rechten en plichten als patiënt

Als patiënt van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft u verschillende rechten. Zo heeft u recht op goede zorg en heldere informatie over uw onderzoeken, diagnose en behandelingen. Ook mag u altijd uw medisch dossier inzien. Naast rechten heeft u ook plichten.

Rechten patiënt ziekenhuis

Als patiënt in het LUMC heeft u diverse rechten. U mag altijd uw medisch dossier inzien. En u bepaalt zelf of het LUMC uw gegevens mag delen via een elektronisch uitwisselingssysteem. U bent en blijft de baas over uw eigen lichaam en beslist zelf over medische ingrepen. Geef bij uw behandelend arts duidelijk aan wat u wel en niet wilt.

Plichten patiënt ziekenhuis

Naast rechten heeft u ook plichten. Het LUMC verwacht dat u respectvol en fatsoenlijk omgaat met onze medewerkers. Ook rekenen we erop dat u informatie met ons deelt die nodig is voor een goede diagnose en behandelplan. Uw rechten en plichten als patiënt staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).