Wilsverklaringen en behandelbeperkingen

U heeft een opname, onderzoek of behandeling in het LUMC. U mag grenzen stellen aan uw behandeling. Dit heet een behandelbeperking. U kunt uw wensen en grenzen ook opnemen in een wilsverklaring.

Behandelbeperking vastleggen

Behandelbeperkingen bespreekt u met uw zorgverlener. U geeft dan aan wat u wel en niet wilt. Afspraken hierover komen in uw medisch dossier. Lees vooraf meer informatie over behandelbeperkingen.

Wilsverklaringen

U kunt uw wensen ook opnemen in een zogenoemde wilsverklaring. Zo’n verklaring is ruimer dan een behandelbeperking. Een wilsverklaring is een document waarin staat wat uw wensen zijn rondom een behandeling of levenseinde. U kunt ook aangeven welke behandelingen u in de toekomst wel en niet wilt. Er zijn geen vaste regels voor het opstellen van een wilsverklaring. U bepaalt zelf hoe u uw wensen formuleert.

Tips opstellen wilsverklaring

  • • Noteer de huidige datum (de datum waarop u de verklaring opstelt).
  • • Wees duidelijk over uw behandelwensen, om twijfel te voorkomen bij zorgverleners en uw naasten.
  • • Eindig met uw volledige voornamen, achternaam en uw handtekening.
  • • Bespreek uw wilsverklaring en behandelwensen regelmatig met uw (huis)arts en naasten. Zo kunnen zij in een acute situatie hulpverleners hierop attenderen.
  • • Voorzie uw verklaring tussentijds van een nieuwe datum, bijvoorbeeld jaarlijks of wanneer u iets aanpast.

Voorbeelden wilsverklaringen

U vindt voorbeelden en tips voor het opstellen van een wilsverklaring op de website van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kunt u digitaal wilsverklaringen opstellen.

Geldigheid wilsverklaring

Uw arts moet uw wilsverklaring respecteren. Tenzij er een reden is om aan de geldigheid te twijfelen. Bijvoorbeeld als:

  • de wilsverklaring oud is;
  • de wilsverklaring gewijzigd is: uw conditie is veranderd na het opstellen van de verklaring;
  • de behandelopties zijn veranderd na het opstellen van de verklaring.