Voortplantingscentrum

Behandeling: invriezen

Bestraling en chemotherapie kunnen de vruchtbaarheid ernstig aantasten. Behandeling van kanker is erop gericht om delende cellen uit te schakelen. Soms lukt dit helaas niet zonder andere cellen te beschadigen. Als u een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling moet ondergaan, bieden we u daarom de mogelijkheid om vooraf uw geslachtscellen en/of embryo’s in te laten vriezen. In het Vruchtbaarheidscentrum LUMC hebben we verschillende mogelijkheden om uw vruchtbaarheid voor langere tijd te bewaren.

Video over invriezen

Video over invriezen

Invriezen van eicellen

In het Vruchtbaarheidscentrum LUMC hebben we verschillende mogelijkheden om uw vruchtbaarheid voor langere tijd te bewaren. Wij onderscheiden medische en niet-medische indicatie. Een medische  indicatie is wanneer u een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling moet ondergaan, zoals bijvoorbeeld wanneer u bestraling en/of chemotherapie moet ondergaan. Een niet-medische indicatie is bijvoorbeeld dar u de mogelijkheid van kinderwens in de toekomst zeker wilt stellen, omdat u nu geen partner hebt. Hieronder vindt u meer informatie over het invriezen, en daardoor langere tijd bewaren van uw vruchtbaarheid.

In het Vruchtbaarheidscentrum LUMC hebben we verschillende mogelijkheden om uw vruchtbaarheid voor langere tijd te bewaren. Wij onderscheiden medische en niet-medische indicatie. Een medische  indicatie is wanneer u een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling moet ondergaan, zoals bijvoorbeeld wanneer u bestraling en/of chemotherapie moet ondergaan. Een niet-medische indicatie is bijvoorbeeld dar u de mogelijkheid van kinderwens in de toekomst zeker wilt stellen, omdat u nu geen partner hebt. Hieronder vindt u meer informatie over het invriezen, en daardoor langere tijd bewaren van uw vruchtbaarheid.

Invriezen van eicellen met medische indicatie

Het is mogelijk om eicellen in te vriezen, waarmee ze voor langere periode bewaard kunnen worden. Op een later moment kunnen de eicellen gebruikt worden om te proberen een zwangerschap tot stand te brengen. 

Eicellen kunnen worden ingevroren als daar een medische indicatie voor is. Dit is bijvoorbeeld als u chemotherapie of bestraling moet ondergaan waardoor de eierstokken beschadigd raken. Het kan ook zijn dat u bezig bent met een IVF behandeling en er op de dag van de punctie onverwacht geen (goed) zaad aanwezig is.  

Voor het invriezen van eicellen is een afspraak op onze polikliniek noodzakelijk. U hoort dan meer over de procedure en de voorwaarden van het invriezen van eicellen. De voorwaarden staan vermeld in een  bewaarovereenkomst, welke u van uw behandeld arts ontvangt. De overeenkomst dient u te ondertekenen voor het invriezen van de eicellen. Eventuele aanvullende vragen over de bewaarovereenkomst kunt u met uw behandelend arts bespreken.  

Invriezen van eicellen zonder medische indicatie

Vanaf januari 2024 is het in het LUMC ook mogelijk om eicellen in te vriezen voor een niet-medische, of sociale indicatie. Dit betekent dat u de mogelijkheid van kinderwens in de toekomst zeker wilt stellen, bijvoorbeeld omdat u nu geen partner hebt. Door eicellen in te vriezen, kunnen ze voor langere periode bewaard worden en later gebruikt worden om te proberen een zwangerschap tot stand te brengen.

Niet iedereen komt voor het invriezen van eicellen in aanmerking. Wij zullen bijvoorbeeld geen eicellen invriezen bij een leeftijd ≥ 38 jaar. Dit is omdat het aantal eicellen en de kwaliteit van eicellen vanaf deze leeftijd sterk afneemt. Het invriezen van eicellen zonder medische indicatie wordt daarbij niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeringen. Dit betekent dat de kosten van onderzoeken en behandelingen voor eigen rekening komen. Voor de meest recente tarieven treft u een overzicht op onze website www.ivf-lumc.nl.

Voor meer informatie over invriezen van eicellen is een afspraak op onze polikliniek noodzakelijk.

Invriezen van zaadcellen

Het is mogelijk om zaadcellen in te vriezen, waarmee ze voor langere periode bewaard kunnen worden. Op een later moment kunnen de zaadcellen gebruikt worden ten behoeve van een kinderwens.  

 Zaadcellen kunnen worden ingevroren als daar een medische indicatie voor is. Dit is bijvoorbeeld als u chemotherapie of bestraling moet ondergaan wat een schadelijk effect kan hebben op de productie van zaadcellen. Het kan ook zijn dat u bezig bent met een IVF-behandeling en er op de dag van de punctie problemen kunnen zijn met productie van zaad, of dat u vanwege werkzaamheden niet aanwezig kunt zijn. In die situaties kunnen we voorafgaand aan de IVF-behandeling zaadcellen invriezen. Tenslotte kunnen we zaadcellen invriezen als u binnenkort gaat beginnen met uw transitie (operatie of medicatie).  

Het is mogelijk om zaadcellen in te vriezen, waarmee ze voor langere periode bewaard kunnen worden. Op een later moment kunnen de zaadcellen gebruikt worden ten behoeve van een kinderwens.  

 Zaadcellen kunnen worden ingevroren als daar een medische indicatie voor is. Dit is bijvoorbeeld als u chemotherapie of bestraling moet ondergaan wat een schadelijk effect kan hebben op de productie van zaadcellen. Het kan ook zijn dat u bezig bent met een IVF-behandeling en er op de dag van de punctie problemen kunnen zijn met productie van zaad, of dat u vanwege werkzaamheden niet aanwezig kunt zijn. In die situaties kunnen we voorafgaand aan de IVF-behandeling zaadcellen invriezen. Tenslotte kunnen we zaadcellen invriezen als u binnenkort gaat beginnen met uw transitie (operatie of medicatie).  

Voor het invriezen van zaadcellen is een afspraak op onze polikliniek noodzakelijk. U hoort dan meer over de procedure en de voorwaarden van het invriezen van zaadcellen. De voorwaarden staan vermeld in een bewaarovereenkomst, welke u van uw behandeld arts ontvangt. De overeenkomst dient u te ondertekenen voor het invriezen van de zaadcellen. Eventuele aanvullende vragen over de bewaarovereenkomst kunt u met uw behandelend arts bespreken. 

Invriezen van embryo's

Indien er bij patiënten die een IVF/ ICSI behandeling ondergaan embryo’s van goede kwaliteit overblijven, kunnen deze worden ingevroren. Door embryo’s bij een extreem lage temperatuur in te vriezen, is het mogelijk om ze voor een langere periode te bewaren. De ingevroren embryo’s kunnen op een later moment worden ontdooid en teruggeplaatst. 

Indien er bij patiënten die een IVF/ ICSI behandeling ondergaan embryo’s van goede kwaliteit overblijven, kunnen deze worden ingevroren. Door embryo’s bij een extreem lage temperatuur in te vriezen, is het mogelijk om ze voor een langere periode te bewaren. De ingevroren embryo’s kunnen op een later moment worden ontdooid en teruggeplaatst. 

Ook kunnen er embryo’s worden ingevroren als u een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling moet ondergaan, zoals chemotherapie of bestraling van het kleine bekken. In deze situatie heeft het onze voorkeur om eicellen in te vriezen. Uw behandelend arts zal dit nader met u bespreken. 

Voor het invriezen van embryo’s dienen patiënten een bewaarovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staan de voorwaarden voor het invriezen en bewaren van embryo’s.  U ontvangt deze bewaarovereenkomst van uw behandeld arts. De overeenkomst dient u beiden te ondertekenen en uiterlijk op de dag van een eicelpunctie bij ons IVF laboratorium in te leveren. Eventuele aanvullende vragen over de bewaarovereenkomst kunt u met uw behandelend arts bespreken.

Invriezen van eierstokweefsel

Sommige behandelingen, zoals chemotherapie en/of bestraling, kunnen een schadelijk effect hebben op de eierstokken. Hierdoor kan de voorraad eicellen sneller afnemen dan normaal. Dit heeft een nadelig effect op de vruchtbaarheid en verhoogt het risico op vervroegde overgang.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de schadelijke behandeling eierstokweefsel in te vriezen, waarmee dit weefsel voor langere periode bewaard kan worden. Wanneer u bent genezen en u een kinderwens heeft, kunnen stukjes eierstokweefsel worden teruggeplaatst in het geval dat u onvruchtbaar was geworden. Op het moment dat deze teruggeplaatste stukjes eierstokweefsel aanslaan (gaan groeien), komt de menstruatie weer op gang en kunt u op een natuurlijke manier zwanger worden. Om de slagingskans te verhogen is soms een IVF-behandeling nodig. 

Sommige behandelingen, zoals chemotherapie en/of bestraling, kunnen een schadelijk effect hebben op de eierstokken. Hierdoor kan de voorraad eicellen sneller afnemen dan normaal. Dit heeft een nadelig effect op de vruchtbaarheid en verhoogt het risico op vervroegde overgang.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de schadelijke behandeling eierstokweefsel in te vriezen, waarmee dit weefsel voor langere periode bewaard kan worden. Wanneer u bent genezen en u een kinderwens heeft, kunnen stukjes eierstokweefsel worden teruggeplaatst in het geval dat u onvruchtbaar was geworden. Op het moment dat deze teruggeplaatste stukjes eierstokweefsel aanslaan (gaan groeien), komt de menstruatie weer op gang en kunt u op een natuurlijke manier zwanger worden. Om de slagingskans te verhogen is soms een IVF-behandeling nodig. 

Het terugplaatsen van eierstokweefsel wordt in het LUMC sinds 2012 met succes uitgevoerd. Echter, het aantal behandelingen in Nederland en wereldwijd is relatief klein. Voor het invriezen en terugplaatsen bestaan dan ook enkele voorwaarden. De voorwaarden staan vermeld in een bewaarovereenkomst, welke u van uw behandeld arts ontvangt. De overeenkomst dient u te ondertekenen voor het invriezen van het weefsel. Eventuele aanvullende vragen over de bewaarovereenkomst kunt u met uw behandelend arts bespreken.