Transplantatie Centrum

Ons team: Nierpancreastransplantatie

Hier staan alle medewerkers in die betrokken zijn bij het zorgpad Nierpancreastransplantatie.
Immunologie