Oncologie Centrum

Endocriene tumoren

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

CETL

In het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL) onderzoeken en behandelen we patiënten met endocriene tumoren. Dit gebeurt door samenwerkende specialisten van verschillende afdelingen binnen het LUMC. CETL richt zich op de volgende aandoeningen:

CETL

In het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL) onderzoeken en behandelen we patiënten met endocriene tumoren. Dit gebeurt door samenwerkende specialisten van verschillende afdelingen binnen het LUMC. CETL richt zich op de volgende aandoeningen:

Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek

CETL is gespecialiseerd in onderzoek en patiëntenzorg op het gebied van (zeldzame) endocriene tumoren. Deze sterke positie is tot stand gekomen door een krachtige onderzoekstraditie binnen het LUMC, die heeft geleid tot veel internationaal toonaangevende publicaties. U leest er hier meer over. Daarnaast is waardegedreven zorg zeer belangrijk in de patiëntenzorg voor endocriene tumoren. 

Onderwijs

Ook zijn onderwijs en opleiding belangrijk voor de profilering van CETL. Hierbij is de filosofie dat deze translationeel moeten zijn: programma’s die primair gericht zijn op patiëntenzorg moeten elementen van gerelateerd onderzoek in zich dragen. Programma’s die gericht zijn op het gebied van onderzoek moeten verwijzingen naar patiëntenzorg in zich dragen.

Ons team

 • Dr. M. Snel, voorzitter, endocrinoloog
 • Prof. dr. O.C. Meijer, Hoogleraar neuroendocrinologie van corticosteroiden; research ambassador

Chirurgie

 • B.A. Bonsing
 • dr. J.F. Hamming
 • A. Schepers
 • L. Welling

Endocrinologie

 • N.M. Appelman
 • L.E.H. Bakker
 • Prof dr. N.R Biermasz
 • dr. O.M. Dekkers
 • M. van Haalen
 • E.C. Hamoen
 • E.P.M. van der Kleij-Corssmit
 • Dr. E.J.P. de Koning
 • F. Nijhoff
 • dr. H. Pijl
 • M.A. Schroijen
 • M. Snel
 • E.M. Winter

Klinische genetica

 • K. van der Tuin

Kindergeneeskunde

 • C. de bruin

KNO

 • E.F. Hensen
 • Prof dr. J.C. Jansen

Medische oncologie

 • A.J. Gelderblom
 • H.W. Kapiteijn

Neurochirurgie

 • W. R. Van Furth
 • P.J. Schutte
 • M. J.T. Verstegen

Nucleaire geneeskunde

 • dr. L.F. de Geus-Oei
 • L. Heijmen
 • D.D.D. Rietbergen
 • D. Vriens

Oogheelkunde

 • W. van der Meeren
 • I.C. Notting

Radiologie

 • M.C. Kruit
 • J.P. Toirkens
 • B. M. Verbist

Radiotherapie

 • I.E.M. Coremans

Pathologie

 • dr. J. Morreau
 • A.L.S.P. Crobach

Psychologie

 • D. Huisman

Verpleegkundig specialist/casemanager

 • Marja van Dijk
 • Eline Leijtens
 • Eva Fredriks

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u mailen naar de voorzitter Dr. M. Snel via m.snel@lumc.nl.