Elektronisch delen van uw medische gegevens

De gegevens over uw behandeling in LUMC worden opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Dit zijn bijvoorbeeld gespreksverslagen, behandelplannen, radiologische onderzoeken, brieven aan uw huisarts, operatieverslagen of bloeduitslagen. Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten LUMC deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld of voor overleg met vakgenoten over uw behandeling. Ook is het soms noodzakelijk dat wij uw gegevens bij uw zorgverlener buiten LUMC opvragen. Dit doen we om u zo goed mogelijke zorg te kunnen geven.

Tegenwoordig kunnen uw gegevens worden gedeeld door uw zorgverleners buiten LUMC inzage te geven in uw elektronisch patiëntendossier via een beveiligd netwerk. Dit wordt een elektronisch uitwisselingssysteem genoemd. De andere zorgverlener heeft dan rechtstreeks toegang tot uw actuele gegevens. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld per telefoon, post of beveiligde e-mail (overige uitwisselingen). Dit gebeurt meestal incidenteel, bijvoorbeeld wanneer uw behandelaar bij LUMC wil overleggen met uw behandelaar buiten LUMC.

Gegevens beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem

We mogen uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar stellen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die zorg aan u verlenen, mogen de gegevens vervolgens inzien en gebruiken. De zorgverleners moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Voor welke zorgaanbieders maakt LUMC uw gegevens beschikbaar?

Het LUMC maakt uw gegevens alleen beschikbaar voor zorgverleners, zoals ziekenhuizen, uw huisarts of apotheek. Als u toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem, betekent dit dat het LUMC uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgverleners die nu én in de toekomst zijn aangesloten.

Het LUMC kan uw medische gegevens momenteel beschikbaar maken voor de volgende zorgverleners: 

 • Ziekenhuizen
 • Openbare apotheken
 • Regionale huisartsen

Overige uitwisselingen

Het kan noodzakelijk zijn voor uw behandeling om uw medische gegevens uit te wisselen of op te vragen per telefoon, post, beveiligde mail of op een andere veilige manier. Wij vragen uw toestemming voor het delen of opvragen van uw gegevens met de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van uw medicatieoverzicht aan de apotheek;
 • Multidisciplinair overleg, dus overleg met andere specialisten over uw behandeling;
 • Overleg met uw behandelaar of andere organisaties die betrekken zijn bij uw behandeling buiten LUMC (ketenzorg).

Hoe geeft u toestemming?

Het LUMC vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen en overige uitwisselingen. U kunt uw toestemming zelf registreren in ons patiëntportaal mijnLUMC. 

Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd sámen met het kind toestemming regelen. Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming regelen.

Wij respecteren altijd uw keuze. U kunt altijd uw toestemming intrekken. Vanaf dat moment zullen uw gegevens niet meer beschikbaar zijn voor andere zorgverleners als dat nodig is voor uw behandeling. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kunt u dit doen via mijnLUMC.

Welke gegevens worden met welke systemen gedeeld?

Het LUMC maakt gebruik van een of meer goed beveiligde elektronische uitwisselingssystemen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die de zorgverleners voor uitwisseling gebruiken. Hieronder geven we voorbeelden van gegevens en uitwisselingssystemen:

 • Medicijngebruik of laboratoriumuitslagen
  Het LUMC gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners. 
 • Onderzoeksuitslagen, beelden en overdrachtsgegevens
  Voor het uitwisselen van uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens kan het LUMC gebruik maken van een uitwisselingssysteem voor zorginstellingen zoals Zorgplatform en XDS.
  Via Zorgplatform stelt het LUMC zorgdata als diagnoses en allergieën beschikbaar aan andere zorgverleners. Via XDS maken we radiologische beelden en verslagen beschikbaar. Het LUMC is verantwoordelijk voor deze systemen. 

Voor regionale huisartsen

U kunt aan uw huisarts doorgeven of u toestemming geeft. Vanaf dat moment mag uw huisarts uw medische gegevens inzien bij het LUMC. Lees voor meer informatie de patiëntenfolder over het elektronisch delen van uw medische gegevens met de huisarts.

Geeft u geen toestemming? Dan mag huisarts deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties. U kunt uw toestemming altijd intrekken via uw huisarts.