Elektronisch delen van uw medische gegevens

De gegevens over uw behandeling in LUMC worden opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Dit zijn bijvoorbeeld gespreksverslagen, behandelplannen, radiologische onderzoeken, brieven aan uw huisarts, operatieverslagen of bloeduitslagen. Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten LUMC deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld. Of als uw zorgverlener het behandelplan in een ‘multidisciplinair overleg’ met zorgverleners uit een ander ziekenhuis wil bespreken. Dit doen we om u zo goed mogelijke zorg te kunnen geven.

Gegevens delen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de post of beveiligde mail. Door nieuwe ontwikkelingen is het ook mogelijk om zorgverleners via een beveiligd netwerk online inzage te geven in (een deel van) uw elektronisch patiëntendossier in LUMC. Dit werkt sneller, veiliger en zorgt voor completere informatie bij de ontvanger. Dit noemen we een elektronisch uitwisselingssysteem.

Gegevens beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem

We mogen uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die zorg aan u verlenen, mogen de gegevens vervolgens inzien en gebruiken. Deze afspraak is vastgelegd in overeenkomsten met alle deelnemende zorgaanbieders. De zorgverleners moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij controleren of zij zich daar aan houden.

Voor welke zorgaanbieders maakt LUMC uw gegevens beschikbaar?

LUMC maakt uw gegevens alleen beschikbaar voor zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen of uw huisarts. Zodra er een nieuwe zorgaanbieder aangesloten is, voegen wij die toe aan de lijst. Als u toestemming geeft, betekent dit dat LUMC uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgaanbieders die nu én in de toekomst zijn aangesloten. Wij houden bij wie uw gegevens heeft ingezien. LUMC kan uw dossier momenteel beschikbaar maken voor de volgende zorgaanbieders:

Hoe geeft u toestemming?

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Om deze via een elektronisch uitwisselingssysteem te delen met andere zorgverleners is uw toestemming nodig. Toestemming kunt u geven bij de secretaresse op de polikliniek in het LUMC.

Wij respecteren altijd uw keuze. U kunt altijd uw toestemming intrekken. Vanaf dat moment zullen uw gegevens niet meer beschikbaar zijn voor andere zorgverleners als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt uw toestemming intrekken bij de secretaresse op de polikliniek in het LUMC.

Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.