Polikliniek

Reumatologie

Op de polikliniek reumatologie kunt u terecht met aandoeningen aan de gewrichten, spieren en pezen. Voorbeelden van deze reumatische ziekten zijn reumatoïde artritis, artritis psoriatica, artrose, Spondyloartritis, SLE en systemische sclerose (sclerodermie).
Contact en locatie

Locatie

Openingstijden

Heeft u een nieuw recept nodig? Wij vragen u hiervoor een e-consult te sturen via het patiëntportaal mijnLUMC. Het recept zal binnen 10 werkdagen worden verstuurd.

Heeft u een vraag voor de verpleegkundige? Wij vragen u hiervoor een e-consult te sturen via het patientportaal mijnLUMC. Ook kunt u een e-mail sturen naar reumatologie.academischezorg@lumc.nlVermeld duidelijk uw naam en patiëntennummer. Let op, dit is niet voor dringende vragen.

Keuzemenu:
Keuze 1: spoed 08.00 - 16.30u
Keuze 2: voor het maken van een afspraak en voor overige vragen 09.00 - 12.00 u
Keuze 9: voor intercollegiaal consult 08.00 - 16.30u

Arts onderzoekt gewrichten.

De polikliniek reumatologie wil een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van behandeling van patiënten met reumatische ziekten. De afdeling streeft naar internationaal erkende topkwaliteit van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

De patiëntenzorg van de polikliniek reumatologie richt zich zowel op patiënten uit de regio als op patiënten die door specialisten uit heel Nederland worden doorverwezen. Ook patiënten uit het buitenland zijn welkom voor second opinions.

Afspraak maken

Afspraak maken met de polikliniek Reumatologie

Voor het verzetten van een afspraak kunt u ons bellen, mailen of gebruikmaken van een E-consult via mijnLUMC.

Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om een afspraak te verzetten. Meestal komt dat doordat uw arts volle spreekuren heeft of doordat u een gecombineerde afspraak heeft met de onderzoeksverpleegkundige. We kijken samen met u, en vaak in overleg met uw arts, wat de mogelijkheden zijn.

Voorbereiden op uw bezoek

U komt voor de eerste keer op de polikliniek reumatologie

Als u aankomt op de polikliniek scant u uw dagticket en volgt u de instructies op. Het is belangrijk dat u een overzicht bij u heeft van de medicijnen die u gebruikt. U kunt hiervoor een overzicht vragen aan uw apotheek. Uw eerste afspraak duurt ongeveer 30-45 minuten en verloopt op de volgende manier:

 • Een gesprek met de behandelaar (meestal een arts, soms verpleegkundig specialist of physician assistant)
 • Een lichamelijk onderzoek
 • Zo nodig vraagt de behandelaar laboratorium onderzoek of radiologisch onderzoek aan. Dit kan meestal gelijk na elkaar plaatsvinden. Houdt u er daarom rekening mee dat uw eerste bezoek in totaal langer kan duren.
 • Als er voldoende gegevens beschikbaar zijn, licht de behandelaar u uitgebreid voor over uw diagnose, de prognose en de behandelmogelijkheden. We bespreken samen met u de verdere behandeling. Dat kan zijn:
  • alleen een behandeladvies
  • een kortdurende behandeling op de polikliniek en vervolgens een verdere behandeling door uw verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts
  • een langdurige behandeling op de polikliniek reumatologie.

U komt voor de eerste keer op de polikliniek reumatologie

Als u aankomt op de polikliniek scant u uw dagticket en volgt u de instructies op. Het is belangrijk dat u een overzicht bij u heeft van de medicijnen die u gebruikt. U kunt hiervoor een overzicht vragen aan uw apotheek. Uw eerste afspraak duurt ongeveer 30-45 minuten en verloopt op de volgende manier:

 • Een gesprek met de behandelaar (meestal een arts, soms verpleegkundig specialist of physician assistant)
 • Een lichamelijk onderzoek
 • Zo nodig vraagt de behandelaar laboratorium onderzoek of radiologisch onderzoek aan. Dit kan meestal gelijk na elkaar plaatsvinden. Houdt u er daarom rekening mee dat uw eerste bezoek in totaal langer kan duren.
 • Als er voldoende gegevens beschikbaar zijn, licht de behandelaar u uitgebreid voor over uw diagnose, de prognose en de behandelmogelijkheden. We bespreken samen met u de verdere behandeling. Dat kan zijn:
  • alleen een behandeladvies
  • een kortdurende behandeling op de polikliniek en vervolgens een verdere behandeling door uw verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts
  • een langdurige behandeling op de polikliniek reumatologie.

Uw behandelaar geeft aan wanneer een vervolgafspraak plaatsvindt. Dit kan zowel telefonisch, fysiek of via een videoconsult zijn. Op de polikliniek zijn informatiefolders beschikbaar waarin wij u informatie geven over reumatische ziekten en over veelvoorkomende behandelwijzen. U kunt de folders ook hier vinden.

Het kan zijn dat wij u vóór uw eerste afspraak vragen om alvast laboratoriumonderzoek of radiologisch onderzoek te laten doen. Ook kan het zijn dat we u vragen of u eerder zou willen komen voor onderzoek door een co-assistent. Hierover ontvangt u dan extra informatie samen met uw afspraakbevestiging voor de eerste afspraak.

U komt voor een vervolgafspraak

Uw vervolgafspraak duurt maximaal 15 minuten. We bespreken de huidige behandeling en passen deze zo nodig aan.

Behandelaar

Op de polikliniek reumatologie werken reumatologen, reumatologen in opleiding, een verpleegkundig specialist en een physician assistent. Reumatologen in opleiding werken onder toezicht van reumatologen. Als de reumatoloog in opleiding zijn of haar opleiding afgerond heeft, verlaat hij of zij vaak het LUMC om in een perifeer ziekenhuis te gaan werken. Hierdoor is het mogelijk dat u bij vervolg-afspraken andere artsen ziet. Hiervoor vragen wij uw begrip. We doen ons best het aantal wisselingen van arts zo klein mogelijk te houden.

De verpleegkundig specialist en physician assistant reumatologie hebben een medische opleiding en hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met reumatische ziekten. Zij hebben allebei specifieke aandachtsgebieden en vormen samen met de reumatologen het medisch team van de polikliniek reumatologie. Heeft u vragen over hun functie dan kunt u deze stellen tijdens uw polikliniekbezoek.

Aanvullende informatie voor uw bezoek