Polikliniek

Neurologie

Op de polikliniek neurologie wordt u behandeld voor een ziekte van het zenuwstelsel. Zoals het brein, de ruggenmerg, zenuwen of spieren.
Contact en locatie

Poliklinieksecretariaat Volwassenen

Contact

De afdeling klinische neurofysiologie (KNF) en neuropsychologie maken deel uit van de polikliniek neurologie. Deze afdelingen verrichten onderzoeken om het stellen van een diagnose makkelijker te maken of om het verloop van een ziekte bij te houden.

Bezoekt u ons voor uw kinderen, dan helpen we u op de polikliniek Kinderneurologie.

 

Afspraak maken

Om de allerbeste zorg aan u te bieden, hebben de medewerkers van de Neurologie zich extra gespecialiseerd in een aantal specifieke neurologische ziekten. Om nog meer kennis op te doen over deze aandoeningen verrichten we ook wetenschappelijk onderzoek naar deze neurologische ziekten.

De aandoeningen waar de polikliniek neurologie zich op richt zijn:

 • Bewegingsstoornissen (de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson)
 • Hoofdpijnsyndromen (migraine, clusterhoofdpijn)
 • Wegrakingen door een stoornis van het autonoom zenuwstelsel
 • Neuromusculaire aandoeningen (denk hierbij aan myasthenia gravis, Duchenne-, Becker-, limb girdle of facioscapulohumerale spierdystrofie, inclusion body myositis)
 • Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding, cerebrale amyloid angiopathie)
 • Erfelijke aandoeningen van de (kleine) bloedvaten in de hersenen (denk aan HCHWA-D, CADASIL, RVCL-S)
 • Hersentumoren (zoals gliomen en uitzaaiingen naar de hersenen).
 • Kinderneurologische aandoeningen

Om de allerbeste zorg aan u te bieden, hebben de medewerkers van de Neurologie zich extra gespecialiseerd in een aantal specifieke neurologische ziekten. Om nog meer kennis op te doen over deze aandoeningen verrichten we ook wetenschappelijk onderzoek naar deze neurologische ziekten.

De aandoeningen waar de polikliniek neurologie zich op richt zijn:

 • Bewegingsstoornissen (de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson)
 • Hoofdpijnsyndromen (migraine, clusterhoofdpijn)
 • Wegrakingen door een stoornis van het autonoom zenuwstelsel
 • Neuromusculaire aandoeningen (denk hierbij aan myasthenia gravis, Duchenne-, Becker-, limb girdle of facioscapulohumerale spierdystrofie, inclusion body myositis)
 • Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding, cerebrale amyloid angiopathie)
 • Erfelijke aandoeningen van de (kleine) bloedvaten in de hersenen (denk aan HCHWA-D, CADASIL, RVCL-S)
 • Hersentumoren (zoals gliomen en uitzaaiingen naar de hersenen).
 • Kinderneurologische aandoeningen

Om de zorg voor u met bovengenoemde aandoeningen zo veel mogelijk af te stemmen op uw ziekte knippen wij de zorg op. We doen dit volgens een stappenplan. Wij noemen dit zorgpaden. Zorgpaden zijn een vooraf bedacht traject waarbij we de stappen doorlopen van de verwijzing tot aan het doorlopen van een behandeling.

Elk zorgpad heeft zijn eigen medische, verpleegkundige en paramedische specialisten die op vaste dagen spreekuur hebben: uw multidisciplinaire team. Wij plannen uw afspraken zoveel mogelijk in dat u de teamleden op dezelfde dag ziet en spreekt.  

Dit kan betekenen dat u niet altijd op uw plek bent in het LUMC met uw aandoening. Samen met andere zorgverleners in de regio en in het land zorgen we ervoor dat u met uw aandoening op de juiste plek terechtkomt.

Verwijzing

Uw huisarts of behandelend specialist meldt u aan via een schriftelijke of elektronische verwijzing.

U ontvangt na deze aanmelding een schriftelijke oproep voor een eerste bezoek aan de polikliniek. U kunt deze afspraak het best telefonisch verzetten, zodat direct een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. U kunt ook een vervolgafspraak verzetten via het patiëntportaal mijn LUMC.

Functieafdelingen

Op de afdeling klinische neurofysiologie doen wij metingen bij volwassenen en kinderen om de functie van de hersenen, het ruggenmerg, andere zenuwen, spieren en bloedvaten te meten. U kunt hierover meer informatie vinden bij de patientenfolders onder de afdeling Neurologie Patiëntenfolders.

Op de afdeling neuropsychologie worden uw hersenfuncties getest die te maken hebben met aandacht, concentratie, geheugen, plannen en uitvoeren en intelligentie. Dit onderzoek duurt gemiddeld ongeveer 4 uur.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal mijnLUMC

Neem bij een bezoek aan het LUMC altijd uw legitimatiebewijs en een actueel medicatieoverzicht mee. Een actueel medicatieoverzicht is op te halen bij uw apotheek.

Opleidingsinstituut

Het LUMC is naast een ziekenhuis ook een opleidingsinstituut. Dat kunt u als patiënt merken tijdens de zorg die u van ons krijgt. Mogelijk zijn er coassistenten of artsen in opleiding aanwezig gedurende uw afspraken. Als u dit niet wil, dan kunt u dit natuurlijk altijd aangeven.

Voorbereiden op uw bezoek

Komt u voor het eerst naar een afspraak in het LUMC? Dan moet u zich 15 minuten voor uw afspraak melden bij de inschrijfbalie in de centrale hal. De medewerker van de inschrijfbalie controleert uw gegevens en zorgt ervoor dat uw gegevens correct in het informatiesysteem staat en er bijvoorbeeld gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.

Neem bij een bezoek aan het LUMC altijd uw legitimatiebewijs en een actueel medicatieoverzicht mee. Een actueel medicatieoverzicht is te verkrijgen bij uw apotheek.

Komt u voor het eerst naar een afspraak in het LUMC? Dan moet u zich 15 minuten voor uw afspraak melden bij de inschrijfbalie in de centrale hal. De medewerker van de inschrijfbalie controleert uw gegevens en zorgt ervoor dat uw gegevens correct in het informatiesysteem staat en er bijvoorbeeld gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.

Neem bij een bezoek aan het LUMC altijd uw legitimatiebewijs en een actueel medicatieoverzicht mee. Een actueel medicatieoverzicht is te verkrijgen bij uw apotheek.

Gebruik MijnLUMC: hier vindt u onder meer al uw afspraken met bijbehorende informatie en kunt u uitslagen inzien.

Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts beantwoord uw vraag dan op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.

Eerst afspraak mogelijk door arts in opleiding

Heeft u een eerste afspraak? Dan wordt u mogelijk eerst gezien door een student in opleiding tot arts (coassistent, 45-60 minuten). Na de intake, een gesprek van 20-30 minuten, volgt een lichamelijk onderzoek. Hierna volgt een gesprek en onderzoek door de specialist in opleiding (AIOS) welke wordt gesuperviseerd door de (kinder)neuroloog behorende bij het zorgpad.

Het kan zijn dat u ook door deze specialist gedeeltelijk wordt nagekeken. Het streven is dat het geheel niet langer dan 2 uur in beslag neemt.

Om het eerste polikliniek bezoek vlotter te laten verlopen kan u gevraagd worden voorafgaand aan het bezoek online vragenlijsten in te vullen.

Volwassenen met neurologische aandoeningen worden gezien door de neuroloog (in opleiding) op de polikliniek neurologie. Kinderen met neurologische aandoeningen worden gezien door de kinderneuroloog of neuroloog/kinderarts in opleiding op de polikliniek kindergeneeskunde.      

Voorbereiden bezoek

U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zie hiervoor ook de webpagina Drie goede vragen.

Voor sommige spreekuren krijgt u van tevoren een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.

Aanvullende informatie voor uw bezoek