Polikliniek

Neonatologie

U komt op de polikliniek Neonatologie van het LUMC als u een kind heeft dat te vroeg geboren is, te klein was voor de zwangerschapsduur, een (mogelijk) aangeboren hersenafwijking heeft en/of als u kind in de baarmoeder behandeld is.
Contact en locatie

Polikliniek Neonatologie

Contact

Polikliniek Kindergeneeskunde voor artsen en fysiotherapie

Poliklinieken Kindergeneeskunde voor kinderpsychologen

Contact

Bijvoorbeeld bij vragen over psychologische vragenlijst (KLIK) of reeds afgenomen ontwikkelingstesten/onderzoeken.

We behandelen uw kind als het:

  • te vroeg geboren is (onder 30 weken zwangerschapsduur en gewicht van 1000 gram) en/of;
  • te klein is voor de zwangerschapsduur (onder gewicht 1500 gram) en/of
  • (mogelijk) aangeboren hersenafwijking heeft en/of;
  • in de baarmoeder behandeld is.

In teamverband kijken de kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en kinderpsychologen naar ontwikkeling van het kind. Deze zorg is naast de reguliere controles door uw eigen kinderarts.

Afspraak maken

Vanaf de afdeling neonatologie of vanuit de foetale geneeskunde komt uw kind in aanmerking voor deze polikliniek.

Tussentijdse uitslagen van onderzoeken bij artsen of fysiotherapeuten of psychologen/orthopedagogen, bijvoorbeeld ontwikkeling of intelligentieonderzoeken kunt u sturen naar onderstaand adres of e-mailadres.

LUMC
Polikliniek Kindergeneeskunde, J-6-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Wilt u een afspraak maken, verzetten of afzeggen?

Vanaf de afdeling neonatologie of vanuit de foetale geneeskunde komt uw kind in aanmerking voor deze polikliniek.

Tussentijdse uitslagen van onderzoeken bij artsen of fysiotherapeuten of psychologen/orthopedagogen, bijvoorbeeld ontwikkeling of intelligentieonderzoeken kunt u sturen naar onderstaand adres of e-mailadres.

LUMC
Polikliniek Kindergeneeskunde, J-6-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Wilt u een afspraak maken, verzetten of afzeggen?

Polikliniek Intensive Care Neonatologie

Tel: 071 526 43 75

Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
e-mail: polineon@lumc.nl

Bij geen gehoor: Algemeen telefoonnummer polikliniek kindergeneeskunde

071 526 28 11 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 -12.00 uur en tussen 13.30 - 16.00 uur

U kunt uw afspraken inzien via de mijnLUMC app.

Wachttijden

Er is een wachttijd voor het inplannen van afspraken bij onze polikliniek. We hopen zo veel mogelijk kinderen te zien en te helpen. Hierdoor wordt er zuinig om gegaan met de tijd en beschikbare plekken en rekenen we dat u op tijd komt voor afspraak en afspraak op tijd afzegt.

Voorbereiden op uw bezoek

Wanneer vinden de poli afspraken plaats? En met wie?

Bij elke controle ziet uw kind een kinderarts. Verder zal het soms een kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog zien. Dit is afhankelijk van de leeftijd. In bovenstaand schema ziet u wanneer u welke hulpverlener ziet. Ook ziet u wanneer we u vragen vooraf een vragenlijst in te vullen. Bij prematuur geboren kinderen wordt de leeftijd vanaf de uitgerekende datum aangehouden.

Wanneer vinden de poli afspraken plaats? En met wie?

Bij elke controle ziet uw kind een kinderarts. Verder zal het soms een kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog zien. Dit is afhankelijk van de leeftijd. In bovenstaand schema ziet u wanneer u welke hulpverlener ziet. Ook ziet u wanneer we u vragen vooraf een vragenlijst in te vullen. Bij prematuur geboren kinderen wordt de leeftijd vanaf de uitgerekende datum aangehouden.

Wat gebeurt er bij het bezoek?

De polikliniek assistent weegt en meet uw kind en meet zo nodig de bloeddruk. De kinderarts zal vragen naar algemene gezondheid en ontwikkeling en uw kind onderzoeken. De kinderfysiotherapeut zal met behulp van spelletjes kijken hoe uw kind beweegt.

Is het kind 5 jaar of ouder? Trek uw kind dan platte dichte schoenen aan bij het bezoek. Zo kan uw kind gemakkelijk bewegen en rennen als dat nodig is. De kinderpsycholoog voert een ontwikkelings-/intelligentietest uit. U kunt uw kind vertellen dat het verschillende werkjes zal gaan doen. Bijvoorbeeld blokjes bouwen, plaatjes aanwijzen en vragen beantwoorden. De meeste kinderen vinden dit onderzoek leuk. Vooraf zetten wij een online vragenlijst klaar in KLIK. Op deze manier krijgen we een nog beter beeld van de ontwikkeling van uw kind. Op de leeftijd van 2 jaar is een ouder aanwezig tijdens het onderzoek, op de leeftijd van 5.5 en 8 jaar is het gewenst dat de kinderen zelfstandig deelnemen aan het onderzoek.

Terugkoppeling

De arts stuurt een verslag van wat met u besproken is naar uw huisarts, perifere kinderarts, en consultatiebureau/jeugdarts. De psycholoog stuurt de brief naar u en uw huisarts en belt u zonodig op om de resultaten te bespreken.

Wat vragen we van u thuis ter voorbereiding?

U krijgt voorafgaand aan het polikliniekbezoek een vragenlijst via mijnLUMC toegestuurd met betrekking tot de medische voorgeschiedenis van uw kind.

Daarnaast heeft op op 2, 5, 8 jaar ook een psychologische vragenlijst via www.hetklikt.nu.

Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en aan ons terug te sturen, zodat wij deze gegevens hebben bij het voorbereiden van het bezoek van uw kind.

Aangezien wij een opleidingsziekenhuis zijn, kunnen er artsen/verpleegkundigen meekijken tijdens het poli-bezoek. 

Belangrijk!

Als u denkt dat er in uw gezin, op school, van uw kind(eren) of elders in uw omgeving kinderziekten, zoals bijvoorbeeld waterpokken of mazelen voorkomen, dan verzoeken wij u vóór het bezoek contact op te nemen met de polikliniek kindergeneeskunde. Telefoon nummer: 071 526 28 11. Dit geldt ook als uw kind opgenomen is geweest in een ziekenhuis in het buitenland.