Eerstelijns ouderengeneeskunde

We verrichtten epidemiologisch onderzoek naar ziekten en symptomen, diagnostiek en behandeling, alsmede etiologie en mogelijkheden voor preventie bij ouderen. Hierbij ligt de focus op veelvoorkomende ziekten of symptomen die het dagelijks leven en functioneren van ouderen beïnvloeden. Wij zoeken nadrukkelijk de verbinding met basaal onderzoek naar biologische factoren.

Doel van het onderzoeksprogramma

Het verbeteren van de medische zorg voor ouderen thuis, in het verzorgingshuis of in het verpleeghuis. Dat is het doel van het onderzoeksprogramma ‘ouderengeneeskunde in de eerste lijn’ van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG).

Onderzoekers doen dit door te blijven bouwen aan wetenschappelijke kennis en bewijs voor deze specifieke zorg. Verbetering, behoud of beperking van achteruitgang van kwaliteit van leven en functioneren bij ouderen is het uitgangspunt van het onderzoek. Ook het perspectief van de ouderen zelf vormt hierbij een leidraad.

Onderzoekthema’s

  • Cardiovasculaire preventie voor ouderen in de huisartspraktijk
  • De behandeling van subklinische hypothyreoïdie
  • De rol van de eerstelijn in de zorg voor ouderen
  • Polyfarmacie in de huisartspraktijk en het verpleeghuis

Hoofdonderzoekers

  • Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo
  • Prof. Dr. Wilco P. Achterberg
  • Dr. Jeanet Blom
  • Dr. Jenny van der Steen