Behandeling bij Medische Oncologie

Een behandeling bij kanker start met een behandelplan. Dat stellen we samen met u op, nadat we een aantal stappen hebben doorlopen .

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oncologie.

Onze zorg

Wat is Behandeling bij Medische Oncologie?

Aanmelden 

Binnen het LUMC werken oncologisch specialisten van verschillende afdelingen samen om voor u als patiënt tot een optimaal behandelplan te komen. Als gezamenlijk besloten wordt dat de beste behandeling bestaat uit behandeling met medicijnen, wordt u verwezen naar de afdeling medische oncologie. Meestal gebeurt zo’n doorverwijzing door medisch specialisten. Als patiënt kunt u ook doorverwezen worden door een huisarts. In sommige gevallen belt u zelf de polikliniek, maar dan is wel verwijzing van een arts nodig. U ontvangt (telefonisch of schriftelijk) zo snel mogelijk een afspraak voor het eerste gesprek.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Eerste gesprek 

Meestal heeft het eerste gesprek plaats op de polikliniek Medische Oncologie (B3, route 35), waar u zich kunt aanmelden bij de balie. Uw eerste afspraak is een gesprek van maximaal 45 minuten met uw behandelaar: een internist-oncoloog (ook wel medisch oncoloog genoemd) of een arts in opleiding tot internist-oncoloog. Wanneer u naar onze afdeling wordt verwezen, krijgt u een hoofdbehandelaar toegewezen. De hoofdbehandelaar is de arts die eindverantwoordelijk is voor uw medische zorg en indien nodig de zorg met andere specialismen coördineert. In de praktijk zult u vaak te maken krijgen met meerdere artsen.

In het eerste gesprek stelt de arts u onder meer vragen over de medische klachten die u momenteel heeft, uw gezondheid in het verleden en uw medicijngebruik. Verder verricht de medisch oncoloog vaak een lichamelijk onderzoek. Tijdens het eerste gesprek bespreekt de medisch oncoloog ook welke behandeling of welke behandelopties het beste voor u zijn. Of wat nog nodig is om een behandelplan te kunnen maken. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen. Als u voldoende geïnformeerd bent, zal de behandelend arts u vragen of u deze behandeling wilt. Aan het einde van dit gesprek worden verdere afspraken gepland, kan het zijn dat er bloed wordt afgenomen en wordt er mogelijk aanvullende beeldvorming gemaakt. 

Het is raadzaam om een familielid of vertrouwenspersoon mee te nemen naar dit gesprek. 

Keuze voor behandeling 

Kanker is een lastig te behandelen ziekte. Er zijn bovendien vele soorten kanker. In het LUMC behandelen we verschillende oncologische aandoeningen. Deze vindt u terug in ons overzicht 'Oncologische ziektes en aandoeningen'. Elke verschillend kankertype heeft zijn eigen behandeling. De specialisten van het LUMC zijn goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en behandelingen per tumortype. Afhankelijk van een aantal parameters zoals tumortype, intensiteit van behandeling, uw vitaliteit, leeftijd, doel van de behandeling, uw wensen en ernst van verspreiding van de kanker zal een individueel behandelplan gekozen worden. Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen mogelijk waar een keuze uit kan worden gemaakt. De meest gegeven medicamenteuze behandeling zijn:

De voorkeur kan ook vallen op een gecombineerde behandeling, bijvoorbeeld een mix van verschillende medicijnen of een combinatie met een andere soort behandeling zoals bestraling (radiotherapie). Afhankelijk van de manier van toediening van de medicijnen kan het zijn dat u voor behandeling kortdurend in dagbehandeling wordt opgenomen, dat u gedurende meerdere dagen wordt opgenomen of dat u de medicatie thuis gebruikt.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De bijwerkingen kunnen per oncologische behandeling, maar ook per persoon, heel verschillend zijn.  We zullen u voorlichten over de meest voorkomende bijwerkingen. Ook wordt bij de meeste behandelingen een schriftelijk informatiepakket meegegeven, waarin de meest voorkomende bijwerkingen staan genoemd. U kunt hierin lezen hoe u de bijwerkingen kunt herkennen, wat u er eventueel aan kan doen en wanneer u contact op moet nemen met uw arts.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Vervolgafspraken 

Tijdens de hele behandeling wordt u regelmatig door de medisch oncoloog gecontroleerd. Dan wordt onder meer gekeken naar eventuele bijwerkingen van de behandeling. Mocht u tussentijds klachten of problemen krijgen die gerelateerd zijn aan de behandeling, dan kunt u contact opnemen om te overleggen, in eerste instantie met de oncologisch verpleegkundige. Zo nodig regelt zij een tussentijdse afspraak met  de medisch oncoloog. Na de behandeling blijft u voor verdere controle terugkomen. Het kan ook zijn dat de controle na de behandeling wordt verricht door een andere specialist zoals bijvoorbeeld de radiotherapeut, chirurg, KNO-arts of de gynaecoloog.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Zie belkaart oncologie algemeen (nederlands)

Zie belkaart oncologie algemeen (engels)