Afdeling

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) binnen het LUMC bestaat onder andere uit de Centrale Bloedafname en een laboratorium voor de bepalingen die 24 uur per dag uitgevoerd worden Daarnaast maken nog een aantal speciële laboratoria onderdeel uit van de afdeling. De KCL draagt ook bij aan: De dienstverlening bij levensbedreigende situaties; De diagnostiek binnen zorgpaden ...
De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) binnen het LUMC bestaat onder andere uit de Centrale Bloedafname en een laboratorium voor de bepalingen die 24 uur per dag uitgevoerd worden Daarnaast maken nog een aantal speciële laboratoria onderdeel uit van de afdeling. De KCL draagt ook bij aan: De dienstverlening bij levensbedreigende situaties; De diagnostiek binnen zorgpaden en one-stop-shop spreekuren; Wetenschappelijk onderzoek, contractresearch en biobanking.
Patiëntenzorg

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) in het LUMCis 24 uur per dag en alle dagen van het jaar aan het werk. De KCL verleent een breed scala aan diagnostische diensten binnen de klinische chemie. Zowel afdelingen binnen het LUMC, als instellingen voor gezondheidszorg buiten het LUMC maken hiervan gebruik. Op deze afdeling vindt onder andere bloedafname en de analyse van het bloed plaats.

Het KCL beschikt over een vooruitstrevend en grotendeels geautomatiseerd laboratorium.

Dienstverlening

Het laboratorium ontvangt en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, hersenvloeistof (liquor) en synoviaalvocht. Buiten kantoortijden betreft dit een beperkter pakket. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreid pakket. Tot het bepalingenpakket van het laboratorium behoren klinisch chemisch, immunologisch, erfelijk metabool laboratoriumonderzoek en geneesmiddelenspiegels. Ook de algemene hematologie, de algemene en speciële stolling en de uitgave van passende bloedproducten behoren tot het dienstenpakket van de afdeling.

Het laboratorium ontvangt en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, hersenvloeistof (liquor) en synoviaalvocht. Buiten kantoortijden betreft dit een beperkter pakket. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreid pakket. Tot het bepalingenpakket van het laboratorium behoren klinisch chemisch, immunologisch, erfelijk metabool laboratoriumonderzoek en geneesmiddelenspiegels. Ook de algemene hematologie, de algemene en speciële stolling en de uitgave van passende bloedproducten behoren tot het dienstenpakket van de afdeling.

De afdeling bestaat uit de volgende units:

 • Kernlaboratorium (monsterontvangst, chemie en hematologie)
 • Bloedtransfusie
 • Point of care testing en zelfmanagement
 • Speciële chemie
 • Speciële immunologie en Bindingsanalyse
 • Speciële stolling
 • Erfelijke Metabole Ziekten

Onderwijs

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) heeft integrale opleidingsbevoegdheid voor het opleiden van laboratoriumspecialisten klinische chemie. De afdeling participeert in onderwijs voor verschillende groepen beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg zoals:

 • Artsen in opleiding;
 • Coassistenten;
 • Verpleegkundigen;
 • Analisten;
 • Doktersassistenten;
 • Klinisch perfusionisten in opleiding;
 • Anesthesiemedewerkers in opleiding.

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) heeft integrale opleidingsbevoegdheid voor het opleiden van laboratoriumspecialisten klinische chemie. De afdeling participeert in onderwijs voor verschillende groepen beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg zoals:

 • Artsen in opleiding;
 • Coassistenten;
 • Verpleegkundigen;
 • Analisten;
 • Doktersassistenten;
 • Klinisch perfusionisten in opleiding;
 • Anesthesiemedewerkers in opleiding.

De afdeling faciliteert stages voor HLO- en MLO-analisten i.o.

Research

Laboratory Research Support

De unit LRS (Laboratory Research Support) binnen de afdeling Klinische chemie & Laboratoriumgeneeskunde (KCL) is uw aanspreekpunt voor vriesprotocollen, klinische trials en (biobank)studies. Wij kunnen het gehele proces (afname, analyse en opslag van lichaamsmaterialen) faciliteren. Bij iedere aanvraag hanteren wij een persoonlijke benadering waarbij u inhoudelijk advies krijgt van een van de laboratoriumspecialisten, om te verzekeren dat uw trial of studie altijd op correcte wijze wordt afgehandeld. Geen studie is hetzelfde, vanuit die gedachte profileert onze dienstverlening zich.

Over de afdeling

Contactgegevens

Bezoekadres

vriendelijk verzoek u hier te melden wanneer u een afspraak heeft bij de afdeling KCL

Locatie L-2-25 Route: 855
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Medische post

voor het toesturen van medische post maakt u gebruik van ons antwoordnummer

Antwoordnummer 10392
2300WB Leiden

Postadres

Bezoekadres

vriendelijk verzoek u hier te melden wanneer u een afspraak heeft bij de afdeling KCL

Locatie L-2-25 Route: 855
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Medische post

voor het toesturen van medische post maakt u gebruik van ons antwoordnummer

Antwoordnummer 10392
2300WB Leiden

Postadres

Postbus 9600
2300 RC Leiden
Postzone E-2-P

Dienstdoende laboratoriumspecialist

Tel tijdens kantooruren: 071 529 95 85 
Tel buiten kantooruren via telefoniste: 071 526 91 11 

Uitslagen opvragen

Tel: 071 526 41 37 (tijdens kantoortijden tussen 8.30 uur tot 17.00 uur)

Laboratorium

E-mail: Laboratorium.kcl@lumc.nl
Tel: 071 526 22 51

Bloedafname

E-mail: Bloedafname.kcl@lumc.nl
Tel: 071 526 57 55

Bloedtransfusie laboratorium

E-mail: Bloedtransfusie.kcl@lumc.nl
Tel: 071 526 38 11

Coördinator Researchondersteuning (LRS)

E-mail: Trials.kcl@lumc.nl
Tel: 071 529 82 99

Kwaliteit

E-mail: kwaliteit.kcl@lumc.nl
Tel: 071 526 52 46

Secretariaat

E-mail: SecretariaatKCL@lumc.nl
Tel: 071 526 22 78
Locatie E-2-21

Patiëntinformatie

Inzicht in uw medische gegevens

Het patiëntenportaal MijnLUMC helpt u met een duidelijk overzicht van uw behandeling en inzicht in uw medische gegevens.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een suggestie of klacht, dan horen wij dit graag.

Inzicht in uw medische gegevens

Het patiëntenportaal MijnLUMC helpt u met een duidelijk overzicht van uw behandeling en inzicht in uw medische gegevens.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een suggestie of klacht, dan horen wij dit graag.

U kunt uw klacht indienen via het digitale klachten formulier.

POCT en zelfmanagement

Enkele initiatieven voor Point of care testing en Zelfmanagement van Patiënten worden ondersteund. Meer informatie kunt u vinden onder Point of Care testing.

Kwaliteitsborging

De afdeling Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens norm: NEN-EN-ISO-15189:2012  “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie", zie het accreditatiecertificaat Nederlands / Engels. De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, treft u op de website van de Raad voor Accreditatie onder registratienummer M042

De afdeling Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens norm: NEN-EN-ISO-15189:2012  “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie", zie het accreditatiecertificaat Nederlands / Engels. De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, treft u op de website van de Raad voor Accreditatie onder registratienummer M042

De afdeling heeft een competentieverklaring betreffende haar competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek opgesteld. 

Voor vragen m.b.t. het kwaliteitssysteem kunt u terecht bij de kwaliteitscoördinator.