Informatie

In het Willem-Alexander kinderziekenhuis vinden veel verschillende onderzoeken en behandelingen plaats die op verschillende afdelingen worden uitgevoerd. Uw kind zal voor een onderzoek, behandeling of operatie voorbereid worden door een van onze pedagogisch medewerkers. Zij bieden ook begeleiding tijdens een onderzoek of tot vlak voor de operatie.

Veel informatie kunt u vinden in de diverse patiëntenfolders waarin alles beschreven staat over de voorbereiding op een onderzoek of de behandeling van uw kind.