Telefonisch spreekuur bij de reumaverpleegkundige

Onze ervaring is dat thuis nog allerlei vragen opkomen of problemen kunnen ontstaan die te maken hebben met uw aandoening. In dit telefonisch spreekuur kunnen alle onderwerpen die met uw aandoening te maken hebben, besproken worden. 

Hierbij kunt u denken aan:
• Informatie over uw aandoening
• Reuma-medicatie (bijwerkingen, recepten  en reizen met medicatie)
• Problemen die u ervaart als gevolg van uw aandoening

U kunt contact opnemen met de reumaverpleegkundige op:

Maandag, woensdag en vrijdag 09.00 - 10.30 uur.

Telefoonnummer: 071 526 3409, keuze 4


Het verloop van het telefonisch gesprek:

• De verpleegkundige beantwoordt uw vragen en/of bespreekt uw problemen
• Als tijdens het telefonisch gesprek blijkt dat u graag een persoonlijk gesprek met de verpleegkundige wilt, dan maakt de verpleegkundige een afspraak met u op de polikliniek/ Reumatologie Ambulante Zorg
• De verpleegkundige adviseert u zo nodig een afspraak te maken met de behandelend arts
• Als de verpleegkundige uw vraag niet direct kan beantwoorden, belt zij u hierover later terug

Met vragen over acute klachten en/of medicatiewijzigingen kunt u niet terecht bij het verpleegkundig telefonisch spreekuur.